Personcentrerad vård?

Almedalsseminarium

Starttid: torsdag 4 jul 2019

Bakgrund (Blodcancer-koll.se)

För att öka kunskapen om den enskilt vanligast förekommande blodcancerdiagnosen myelom har Blodcancerförbundet och patientportalen Netdoktor genomfört upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se. Över tio procent av de tusentals människor som lever med myelom i Sverige idag har i kampanjen utförligt berättat om sin sjukdom och vardag. Undersökningen visar bland annat att det bara är hälften av de drabbade som får träffa samma läkare, medan endast en tredjedel har kontinuerlig tillgång till en kontaktsjuksköterska. 

 


Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer?

Patienternas och de anhörigas berättelser från ovan nämnda kampanj har gett värdefulla insikter om hur hälso- och sjukvården inom myelom kan förbättras. De ligger även till grund för Almedalsseminariet Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer? som arrangeras av Blodcancerförbundet i samarbete med Netdoktor. Samtalen under de drygt 45 minuterna som aktiviteten väntas pågå kommer att fokusera på hur vården av personer med myelom kan bli mer individanpassad och personcentrerad.

Tack vare nya behandlingar blir det allt fler som lever med en kronisk cancersjukdom som myelom, men är vården verkligen redo för de krav på kontinuitet och uppföljningar som detta medför? 

Det är den huvudsakliga frågan som kommer att diskuteras den 4 juli på Wisby Strand (Strandvägen 4) i samband med denna aktivitet som sker under Almedalsveckan 2019. Tidpunkten som gäller är kl. 09.30-10.15 och medverka i arrangemanget gör bland andra Jonas Andersson (Vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Västra Götaland), Maria Strandberg (Länsverksamhetschef Medicin, Västernorrland) och Hans Hägglund (Nationell Cancersamordnare, RCC i Samverkan). 


 

Upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se och seminariet Långt kvar till 

personcentrerad vård inom myelom? genomförs med stöd av Takeda

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter