Om oss

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. Läs gärna mer om vår breda och omfattande verksamhet inklusive vad vi gör på daglig basis i den informationsbroschyr som togs fram under sensommaren 2019.

Våra övergripande mål:

  • Att alla blod- och blodcancersjuka erbjuds en god och rättvis vård (inkl. tillgång till god rehabilitering)

  • Att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur det är att vara berörd av en blod- eller blodcancersjukdom i Sverige idag

  • En ökad satsning på innovativ blod- och blodcancerforskning

  • Att erbjuda stöd till landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom

Vad vi erbjuder medlemmar:

STADGAR

Stadgar är  på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framförallt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål.


Stadgar för Blodcancerförbundet

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Blodcancerförbundet högsta beslutande organ är Förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman representeras medlemmarna via ombud från Blodcancerförbundets fjorton lokala föreningsverksamheter valda vid lokalföreningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundets verksamhet av förbundsstyrelsen som sammanträder minst en gång varannan månad. Varje år genomförs dessutom en ordförandekonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i Blodcancerförbundets lokala föreningar deltar.

13 maj hålls förbundsstämman 2023

Lördagen den 13 maj 2023 mellan kl 10.00-12.00 hålls Blodcancerförbundets samt Blodcancerfondens ordinarie förbundsstämma på konferenshotell Sheraton, Tegelbacken 6 i Stockholm.

Senast uppdaterad 15 mars 2023