Blodcancerfonden


"Blodet har varit den röda tråden genom alla centrala upptäckter i cancerforskningens historia" - Håkan Mellstedt (Senior Professor, KI)

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse med 90-konto som bildades 1987 av Blodcancerförbundet. Fondens arbete syftar till att stödja blod- och blodcancerforskning inom vuxenhematologin i Sverige. 90-kontot kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Med andra ord så garanterar 90-kontot att ditt bidrag som givare hamnar i rätta händer.  

SJUKSKÖTERSKOR OCH YNGRE FORSKARE PRIORITERAS

Insamlade medel till Blodcancerfonden går till utbildning av hematologisk vårdpersonal, omvårdnadsprojekt inom blodcancerområdet samt till blod- och blodcancerforskning. Fondens medel riktar sig särskilt till yngre forskare och landets sjuksköterskor inom hematologi. Vi är måna om att vara ett värdefullt stöd för just dessa grupper som kan ha svårt att få pengar från andra fonder och stiftelser. Detta fastän de gör ett oerhört arbete för de medlemmar vi företräder och självklart vill uppmuntra. 

Anslag ur fonden beviljas av styrelsen tillsammans med en stipendieråd. I rådet sitter förutom representanter från fonden även läkare och sjuksköterskor verksamma inom hematologin i Sverige. Förutom att dela ut medel tre gånger per år ställer Blodcancerfonden 10 000 kronor till förfogande för utmärkelserna Årets Hematologisjuksköterska samt Årets Hematologiska Avhandling som delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologis årliga fortbildningsdagar. 

Film med Anna-Karin Edlund, Årets Hematologiska Sjuksköterska 2019

VARMT VÄLKOMMEN ATT BIDRA!

Vill du donera medel till Blodcancerfonden går det, förutom att sätta in pengar på vårt bankgiro (BG 900-4219) eller Swish-nummer (1239004219), att stötta landets blodcancerberörda genom att; 

  1. Bli månadsgivare hos Blodcancerfonden! 
  2. Ge en gåva genom att fylla i ett formulär på vår hemsida 
  3. Testamentera till Blodcancerfonden 
  4. Ge en minnesgåva för att hedra en nyligen avliden 

 BG 900-4219

Blodcancerfondens arbete och vad fonden delar ut för medel regleras i dess stadgar. Blodcancerfondens styrelse är den samma som Blodcancerförbundets styrelse som du ser här: 

Kontakt med Blodcancerfonden sker genom Blodcancerförbundet:
Tel: 08-546 40 540
info@blodcancerforbundet.se

Blodcancerfondens stadgar

 ORGANISATIONSNUMMER: 802013-4709

Senast uppdaterad 16 maj 2023