Förbundsstyrelse

Blodcancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation, kansliet och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Bigstock Law Concept Open Law Book Wi 316797043

Blodcancerförbundets beslutande organ är förbundsstämman som hålls vartannat år. Då väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning av medlemsföreningarna.

Blodcancerförbundets styrelse för mandatperioden 2023-2025.

Ordförande

(Hanna Fredholm, Stockholm)


Vice ordförande
Peder Skarstedt, Stockholm
070-2162220
peder.skarstedt@blodcancerforbundet.se

Kassör
Jan Ericsson, Stockholm
jan@blodcancerforbundet.se 

Ledamöter
Bo Carlsson, Stockholm
bo@blodcancerforbundet.se 

Lars Skagerlind, Umeå
Lars.C.Skagerlind@regionvasterbotten.se

Sandra Fagerström Alm, Stockholm
fagerstrom@live.se

Ronald van Veen, Göteborg
ronald@blodcancerforbundet.se 

Gunilla Gunnarsson, Ljugarn
ggun@telia.com

Suppleanter
Desirée Birath, Visby
desiree.birath@gmail.com

Viola Andersson, Uppsala
viola.andersson22@bredband.net 

 

Samma styrelse ansvarar för både Blodcancerförbundet och Blodcancerfonden. 


 

Senast uppdaterad 08 juni 2023