Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. För att delta i en forskningsstudie måste man uppfylla specifika kriterier, t ex gällande diagnosen, tidigare behandlingar och ytterligare sjukdomstillstånd. Är man intresserad av en studie så ska man alltid kontakta sin behandlande läkare för att diskutera det vidare.
Cancerstudier i Sverige