Blodcancerregistret

Blodcancerregistret drivs av Regionala cancercentrum (RCC) i nära samarbete med Svensk Förening för Hematologi (SFH) och de olika hematologiska diagnosgrupperna. Blodcancerregistret består av åtta delregister: Lymfom, myelom, KLL, AML, ALL, KML, MPN samt MDS.

Blodaderinsidan M BLCF Logga 1900B Och Fri Statistikanimering Montage

 

Blodcancerregistrets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om, samt förbättrad diagnostik och behandling av, maligna blod-/lymfkörtelssjukdomar i Sverige. Mer specifika syften är bland andra:

  • ge enskilda kliniker och regioner möjlighet till jämförelse med nationella data hur patienter med en viss diagnos utreds och behandlas. Sådan information kan ge incitament till förbättringsarbete vid enskilda kliniker eller inom en hel region
  • analysera överlevnad i olika diagnos-, behandlings- och åldersgrupper
  • utgöra referensmaterial för vårdprogramsarbete och behandlingsstudier inom respektive diagnos
  • utvärdera nationella riktlinjer/vårdprogram, genom att till den obligatoriska delen av registreringen ansluta tilläggsmoduler för inrapportering av de ytterligare data som erfordras för sådan utvärdering.

 

Årsrapporter och interaktiva rapporter

Rapporter från de olika delregistren publiceras regelbundet. Här nedan finner du länkar till de senaste årsrapporterna samt till de interaktiva rapporterna för varje delregister. I årsrapporterna och de interaktiva rapporterna kan användare hitta information om till exempel hur populationen inom en viss diagnos ser ut samt information om till exempel diagnostik, täckningsgrader och tillgängliga behandlingar.

I årsrapporterna presenteras för flera delregister även en sammanfattning riktad till patienter och anhöriga, som skrivits av respektive delregister i samarbete med patienter och representanter från Blodcancerförbundet.

 

Här hittar du information och rapporter från de olika diagnosregistren

Lymfom
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/lymfom-lymfkortelcancer/kvalitetsregister/

Myelom
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/myelom/kvalitetsregister/

Akut myeloisk leukemi (AML)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-myeloisk-leukemi-aml-inklusive-akut-oklassificerad-leukemi-aul/kvalitetsregister/

Akut lymfatisk leukemi (ALL)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-lymfatiskt-leukemi-all/kvalitetsregister/

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-lymfatisk-leukemi-kll/kvalitetsregister/rapporter/

Kronisk myeloisk leukemi (KML)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/kvalitetsregister/

Myeloproliferativa neoplasier (MPN)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/myeloproliferativa-sjukdomar-mpn/kvalitetsregister/rapporter/

Myelodysplastiskt sydrom (MDS)
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/myelodysplastiskt-syndrom-mds/kvalitetsregister/

 

 

Här hittar du mer information om Blodcancerregistret via Svensk Förening för Hematologi (SFH) samt via RCC:
https://www.sfhem.se/blodcancerregistret

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/

Senast uppdaterad 10 oktober 2022