Lokalföreningar

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 16 stycken föreningar med lokal verksamhet i hela landet. Varje lokalförening har sin egen ordförande, styrelse och ekonomi. Föreningarna anordnar bland annat utflykter, föredrag, julbord och andra aktiviteter som kan tänkas intressera våra medlemmar. Du som patient eller närstående erbjuds på så vis värdefull gemenskap och stöd på lokal nivå, och får dessutom möjlighet att öka dina kunskaper rörande blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom.


Blodcancerförbundet finns representerade i hela Sverige

Senast uppdaterad 30 mars 2022