Lokalföreningar

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 15 stycken lokalföreningar med regional verksamhet i hela landet. Varje lokalförening är en egen juridisk organisation.

Sverigekarta med sjukvårdsregionerna och blodcancerföreningarna utmärkta som gröna oaser

Här är de sex olika sjukvårdsregionerna i Sverige i olika färg och Blodcancerförbundets lokalföreningar finns representerade som gröna oaser över hela Sverige.
Illustration: Sveriges kommuner och regioner. Montage Blodcancerförbundet Media

Föreningarna anordnar bland annat utflykter, föredrag, julbord och andra aktiviteter som kan tänkas intressera våra medlemmar. Du som patient, närstående eller stödmedlem erbjuds på så vis värdefull gemenskap och stöd lokalt och får dessutom möjlighet att öka dina kunskaper rörande blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom.

När du blir medlem i en förening blir du automatiskt en del av Blodcancerförbundet. Bli medlem här >

 

Senast uppdaterad 19 februari 2024