Välkommen till "Södra"!

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region. Föreningen tar tacksamt emot gåvor till vårt bankgiro: 107-4566. Allt som betalas till detta konto går oavkortat tillbaka till ändamål som främjar de blodsjuka i Södra regionen. Medlemsavgifter och bidrag som betalas till vårt plusgiro: 32 34 48-1, täcker alla kostnader för den löpande verksamheten.
Okt09 Mini

Läs mer om vår verksamhet

På någon av våra nedanstående undersidor.

Södras fonder

Läs mer om våra olika fonder i föreningen.

Malmögruppen

Läs om Malmögruppens arbete.

Minnesgåvor

Skänk en minnesgåva till vår förening.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i vår förening.

Bli medlem

Delar du vårt intresse? Då kan du välja att bli medlem hos oss


Bli medlem
Södras Aktiviteter

Välkommen på en av våra medlemsaktiviteter och föreläsningar!

Aktiviteter

Det finns inga kommande aktiviteter klicka här för att se tidigare händelser


Alla Event