Välkommen till "Södra"!

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region. Föreningen tar tacksamt emot gåvor till vårt bankgiro: 107-4566. Allt som betalas till detta konto går oavkortat tillbaka till ändamål som främjar de blodsjuka i Södra regionen. Medlemsavgifter och bidrag som betalas till vårt plusgiro: 32 34 48-1, täcker alla kostnader för den löpande verksamheten.
Emma Simpson Mngaalewep0 Unsplash

Läs mer om vår verksamhet

På någon av våra nedanstående undersidor.

Södras fonder

Läs mer om våra olika fonder i föreningen.

Malmögruppen

Läs om Malmögruppens arbete.

Minnesgåvor

Skänk en minnesgåva till vår förening.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i vår förening.

Bli medlem

Delar du vårt intresse? Då kan du välja att bli medlem hos oss


Bli medlem
Södras Aktiviteter

Välkommen på en av våra medlemsaktiviteter och föreläsningar!