Stödperson

Patienter och anhöriga har ofta ett behov att få tala med någon som har samma sjukdom som man själv har eller någon annan, som man känner att man kan prata med.

Blodsjukas förening har tagit fasta på detta och har, utöver kontaktsjuksköterskorna på sjukhusen, ytterligare stödpersoner för patienter och anhöriga och för olika blodsjukdomar.

Dessa stödpersoner ställer gärna upp med sin erfarenhet och svarar på frågor i den mån de kan.

Stödpersonerna ersätter naturligtvis inte kuratorer, terapeuter eller liknande.

Stödsamordnare: Nicholas Lamb, tel 0431-12748, Epost: Nicklamb55@gmail.com

Senast uppdaterad 05 oktober 2020