Södras fonder

Stipendier och forskningsanslag

Föreningen har haft förmånen att få disponera ganska betydande summor genom donationer. Avkastningen av dessa pengar skall användas till FoU.

Det är vår inställning att dessa pengar inte skall föras in i den ordinarie grundforskningen. Vi anser att vi skall prioritera "riskprojekt" som om det blir något av dessa kan föras till ordinarie forskning inom Universitet och Institutioner. Vidare bör vi prioritera den del av forskningen som förhållandevis snabbt kan återföras till patienter.

All fördelning av donationspengar skall ske i dialog med ett medicinskt "expertråd" för att säkerställa ett professionellt urval. Vi stödjer vidare olika typer av vårdpersonal i deras kompetensutveckling med kurser och annan utbildning.

 
 

 

Minnesfonden

Inom "Södra" har vi en minnesfond med medel som i huvudsak kommer av gåvor från patienter, anhöriga och andra. Denna minnesfond utnyttjas främst för att underlätta vardagen för inneliggande patienter.

Det innebär att vi köper exempelvis TV-apparater, stereoanläggningar, spel, ordnar träffar på olika avdelningar och annat som personal eller patienter efterfrågar men som inte finns möjlighet att införskaffa i ordinarie budget. Syftet är att göra en svår vardag lite lättare för främst patienter men även för vårdpersonal.


Vill Du stödja vår minnesfond är bankgirot: 107-4566.

Mer information finns under fliken Minnesfonden.

 

Fonder för forskning om blodsjukdomar

Mer information finns under fliken GD-fonden.

 

Blanketter

Under fliken Blanketter publicerar vi också aktuell information om fonder som går att ansöka ur för forskning om blodsjukdomar

Senast uppdaterad 05 oktober 2020