Informationsbroschyrer

2016-10-23

Till våra medlemmar vill vi meddela att föreningen förfogar över ett antal faktabroschyrer om blodsjukdomar.

De ger en utmärkt saklig information till patienter på ett enkelt och för lekmän helt förståeligt språk.

På ett tiotal sidor får man en orientering om sjukdomens karaktär, diagnos och behandling med tyngdpunkten lagd vid behandlingen och dess uppföljning.

De av föreningsmedlemmar, som är patienter erhåller den broschyr som handlar om den egna sjukdomen. Övriga betalar 20:- / broschyr,+ porto.

 

Beställ hos föreningen

Ingrid Christiansen, Bjerehov 9 B, 23735 Bjärred tel.nr. 046-29 11 14 eller mobil är 0702 152614

Mail: ingridnybro@outlook.com

 

Du kan givetvis även ta kontakt med någon i styrelsen.

 

Följande broschyrer finns tillgängliga:

 

Akut lymfatisk leukemi _______

Blodcancer A-Ö NY ______

Akut myeloisk leukemi ______

Polycytemia vera ______

Kronisk lymfatisk och Essentiell trombocytos ______

Hårcellsleukemi ______

Myelofibros ______

Kronisk myeloisk leukemi ______

Waldenströms sjukdom ______

Myelom ______

Myelodysplastisk syndrom ______

Maligna Lymfom ______

Aplastisk anemi ______

Vid beställning via vanlig post eller e-post, skriv antal ovan för de broschyrer du önskar och skriv din adress nedan dit de ska sändas.

 

Namn: __________________________________ 

 

Adress: _________________________________

________________________________________

 

Tfn .nr: _________________________________

 

Fakturaadress:

(beställning från sjukhus även kostnadställe)

Senast uppdaterad 18 januari 2021