Samarbetskampanjer

Dagens forskning - Morgondagens behandling

Samarbetsprojektet "Dagens forskning - morgondagens behandling" adresserar hur kliniska prövningar och forskning, hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar. Tillsammans leder dessa numera ofta till ett bättre och längre liv med högre livskvalitet, för personer som drabbas av blodcancer. Båda delarna är lika viktiga och beroende av varandra. Dagens forskning – morgondagens behandling är ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet, AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi. Här kan du ta del av våra aktiviteter.
Dagens Forskning - Morgondagens behandling
IMG 2912