Dagens forskning - morgondagens behandling

Samarbetsprojektet "Dagens forskning - morgondagens behandling" adresserar hur kliniska prövningar och forskning, hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar. Tillsammans leder dessa numera ofta till ett bättre och längre liv med högre livskvalitet, för personer som drabbas av blodcancer. 

Forskning Pussel Med Fortstoringsglas Fhsj M BLCF Logga 2912 1200Pxb

Samarbetsprojektet "Dagens forskning - morgondagens behandling" innehåller flera olika aktiviteter. Det löper fram till sommaren 2022 och syftar till att belysa betydelsen av
1. Snabb patienttillgång till nya effektiva behandlingar, inklusive kombinationsbehandlingar
2. Patienters tillgång till kliniska prövningar
3. Ökat patientinflytande på systemnivå i HTA-processer och i forskningsfrågor

Dagens forskning - morgondagens behandling adresserar hur kliniska prövningar och forskning hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar vilka tillsammans leder till bättre och längre liv för personer som drabbas av cancer. Båda delarna är lika viktiga och beroende av varandra.

Dagens forskning – morgondagens behandling är ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet, AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi. Här kan du ta del av våra aktiviteter.

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild

Videointervjuer

Blodcancerpatienter i Sverige måste snabbare få tillgång till nya läkemedel - för de är livräddande för många, hävdar läkaren Hareth

Hareth Nahi var fram till och med 2021 överläkare och forskare på Karolinska sjukhuset Huddinge söder om Stockholm. Från 2022 jobbar han i Köpenhamn och i den här videointervjun, tycker Hareth Nahi till om bristerna och behoven inom hematologin i Sverige.

Enligt Hareth Nahi tar det alldeles för lång tid för nya EU-godkända läkemedel att bli godkända här i Sverige, så att det kan sättas in. Han hävdar att det är livräddande för många blodcancerpatienter om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet.

 

Vi patienter får kämpa för att få delta i kliniska studier, hävdar Lennart i Blodcancerförbundet

 

Lennart Ivarsson är vice ordförande i Blodcancerförbundet och lever med den hematologiska diagnosen KLL. Han hade själv läst sig till möjligheten att få ingå i en klinisk studie och lyckades övertyga sin läkare om att få få vara med i den.

Genom den fick han behandling med ett nytt innovativt läkemedel, som gett honom en bra livskvalitet. Lennart hävdar att många fler skulle kunna få denna möjlighet och bidra till forskningen, genom att ingå i en klinisk studie, där nytt läkemedel prövas.

Enligt Blodcancerförbundet och namnkunniga hematologer är det livräddande för många blodcancerpatienter, om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet.


Camilla Waltersson Grönvall (M) vill se ökat nationellt ansvar för snabbare läkemedelsinförande

Blodcancerförbundet arbetar intensivt för att påverka och förbättra sjukvårdspolitiken på central nivå för blodcancerpatienternas skull. Idag tar det för lång tid innan nya EU-godkända läkemedel införs i Sverige och många blodcancerpatienter har inte tid att vänta, det handlar om liv eller död.

Camilla Waltersson Grönvall, ledamot för Moderaterna i riksdagens socialutskott, håller med om att processen i Sverige kring införandet av nya läkemedel i Sverige måste skyndas på, för patienternas skull och lägre total samhällskostnad. I den här intervjun ger hon sin syn på saken och vad som behöver göras.

Enligt Blodcancerförbundet och namnkunniga hematologer är det livräddande för många blodcancerpatienter, om de får tillgång till nya innovativa EMA-godkända läkemedel och terapier. för att många fler patienter med allvarliga blodsjukdomar ska få möjligheten att ingå i kliniska studier med nya läkemedel, för att bidra till forskningen och för bättre livskvalitet. Intervjuare är Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet. 

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild
Blodcancerförbundet påverkade starkt på Folkhälsodalen-22 vad blodcancervården behöver
Lise-lott Eriksson på Folkhälsodalen 2022Blodcancervården var ett av ämnena som diskuterades under årets vårdarrangemang Folkhälsodalen. Och Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson höll förbundsfanan högt om vad blodcancervården behöver, under temasamtalet: ”Byråkrati – nej tack! Snabb tillgång till behandling – ja tack!”
Detta panelsamtal ingick i ”Dagens forskning – morgondagens behandling” – ett samarbetsprojekt mellan Blodcancerförbundet och AbbVie, Amgen, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi.
Läs hela referatartkeln här på Blodcancerförbundets hemsida

Dagens forskning morgondagens behandling avgransningsbild--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dagens forskning - morgondagens behandling

Här kommer inom kort en rapport om blodcancer att publiceras

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! Denna sida är under uppbyggnad och kommer inom kort att fyllas på med innehåll!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06 maj 2022