Fördelade medel

2019 delade Blodcancerfonden ut 1 691 000 kronor till blod- och blodcancerforskning medan drygt 425 000 kronor utdelades till utbildning av hematologisk vårdpersonal. Under 2018 avsatte Blodcancerfonden 1 000 000 kronor till omvårdnadsforskning i tillägg till 340 000 kronor till utbildning av vårdgivare. Dessa medel har kommit vuxenhematologin i Sverige till godo i form av riktade utdelningar till välgrundade och praktiskt tillämpliga ansökningar. 

Det är framförallt viktigt för Blodcancerfonden att bidragstagarna kan påvisa reella resultat inom sitt område inom en relativt snar framtid. Detta för att säkerställa att de donationer vi får in de facto har en positiv påverkan på landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Därtill har vi ett särskilt fokus på att stötta yngre forskare inom blodcancerområdet samt landets många duktiga hematologisjuksköterskor. 

Alla bidrag tas tacksamt emot av Blodcancerfonden! 

2020 kommer Blodcancerfonden, precis som under 2019, att dela ut medel för rese- och utbildningsstipendier i samband med diverse givande kurser och konferenser för dem verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. Under året kommer även medel att delas ut till omvårdnadsforskning. 

Senast uppdaterad 27 juli 2020