Forskningsprojekt

Forskningsprojekt 

Forskning Pussel Med Fortstoringsglas Fhsj M BLCF Logga 2912 1200Pxb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

OMVÅRDNADSFORSKNING

Linda Eriksson, KI: Återgång i arbete efter allogen HCST, delstudie 4/4: arbetsrelaterade faktorer.

Linda Söderholm, KS Huddinge: Pumpprojekt cytostaticabehandling i hemmet.

Sölvi Vejby, Karlstad: Stamcellstransplanterade patienters upplevelse av att vara fysiskt aktiva under vårdtiden; långtidsuppföljning av stamcellstransplanterade patienter.

Kerstin Hamberg Levedal, Uppsala: Livskvalitet och symtombörda hos patienter med systemisk mastocytos; nationell studie.

KLINISK FORSKNING

Anna Lübking, Skåne: Kurativ behandling av patienter med AML i hemmet. En systematisk utvärdering med hänsyn till patientrelaterade utfallsmått.

Åsa Lindberg, Halmstad: Vilken betydelse har hypogammaglobulinemi vid diagnos för utvecklingen av diffust storcelligt Bcellslymfom

Katarina Uttervall, KS: MRD-styrd underhållsbehandling vid multipelt myelom.

Christian Kjellander, S:t Göran: Obstetriska komplikationer vid talassemi och sickle-cell-sjukdom.

Staffan Scheding, Lund: Undersökning av fibrosutveckling i human benmärg vid myeloproliferativa sjukdomar – mot en bättre sjukdomsförståelse som bas för förbättrad behandlingsstrategi.

Maria Andersson, KS: Incidence of cardiovascular and bleeding events in CLL patients treated with ibrutinib.

Agnes Matsson, SÖS: Betydelsen av industridrivna kliniska studiers mycket täta lab- och datortomografianalyser för bedömning av respons och progress.

Anneli Enblom Larsson, Luleå: Incidens av förhöjda blodvärden och polycytemia vera i Norrbotten.

COVIDRELATERAD FORSKNING

Simon Pahnke, Uppsala: Covid-19 och cancer.

Thomas Silfverberg, Falun: Impact of Covid-19 following autologous HSCT in Sweden – a real-world retrospective study.

Anders Österberg, KS Solna: Covid-19 and CLL: a real-world regional- and nationalwide clinical/immunological study on a potential high-risk patient group.

Senast uppdaterad 30 januari 2024