Ansökningshandlingar

Här finner ni ansökningshandlingar för stöd från Blodcancerfonden. Ansökningshandlingarna kommer finnas tillgängliga då möjlighet att söka medel finns. 

RESE- OCH UTBILDNINGSSTIPENDIER

Blodcancerfonden utlyser stipendier för deltagande i konferenser och fortbildningskurser som behandlar det hematologiska området två gånger per år. Tidsfristen för ansökningarna ifråga är för 2020 den 9 mars (medel till resor/utbildningar som avser sommaren/hösten) respektive mitten av september (medel till resor/utbildningar som avser vintern/våren). Stipendierna avser kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom hematologi och avser inte forskning. Aktiva deltagare på konferenser som exempelvis själva presenterar en studie har företräde till utdelade medel. 

OBS! Med tanke på den stora osäkerhet som råder kring Coronaviruset (covid-19) har Blodcancerfondens styrelse fattat beslut om att skjuta på beslut rörande årets första ansökningstillfälle för stipendier för resor och utbildningar (med sista ansökningsdatum 9 mars). 

Vidare kommer ingen utdelning för resor/utbildningar HT 2020 att genomföras. Istället planeras två utlysningar till omvårdnadsforskning (mer info nedan) respektive till forskning inom hematologin med anknytning till covid-19. Exakta datum kommer senare under våren 2020. 

FORSKNINGS- OCH OMVÅRDNADSBIDRAG

Blodcancerfonden delar även ut forskningsanslag samt medel till omvårdnadsprojekt. Vi har som mål att alternera mellan dessa från år till år vilket dock beror på andelen insamlade medel under året och tidigare utdelningsbelopp. Under 2018 delades pengar ut till projekt som gäller omvårdnadsforskning varefter fonden i enlighet med tidigare styrelsebeslut under 2019 istället fokuserade på blod- och blodcancerforskning. 

Under 2020 kommer Blodcancerfonden följaktligen att dela ut medel till omvårdnadsforskning. Sista ansökningsdatum för ansökan ifråga är preliminärt i mitten av oktober. Ansökningshandlingar kommer att finnas tillgängliga senare under 2020. Har du tills dess några frågor kring ansökan är det bara att höra av sig till oss på fond@blodcancerforbundet.se.

Varmt välkommen med din ansökan!


Senast uppdaterad 27 juli 2020