Myelomdagen 2019

Seminarium

Starttid: fredag 27 sep 2019
FÖR MER INFO & PROGRAM - KLICKA HÄR


I Sverige drabbas omkring 600 personer årligen av den enskilt vanligaste blodcancerdiagnosen myelom. I takt med bättre och mer effektiva behandlingar samt ökad överlevnad, blir det allt fler människor som lever med diagnosen som kroniska canceröverlevare. Behandlingsmöjligheterna vid myelom fortsätter att utvecklas i stadig takt, men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel. Något som varken hälso- och sjukvården eller samhället står rustade för i dagsläget. 

Hur ska vi säkerställa att patienter i Sverige kan få tillgång till behandling precis som drabbade i andra länder? Vem ansvarar för att patienten får bästa möjliga vård som finns tillgänlig i Europa? Vad säger kvalitetsregistren om behandling av myelom? Hur ska man prissätta och finansiera dessa nya innovativa (kombinationer av) läkemedel? Vilken nytta har de för patienten och hur kan man föra deras talan vad gäller dessa komplicerade utmaningar? 

Det är några av de frågor som står i fokus på seminariet Myelomdagen 2019 som kommer att arrangeras den 27 september på Bygget fest konferens (Norrlandsgatan 11) i Stockholm. Delta gör utöver Förbundsordförande Lise-lott Eriksson välrenommerade namn som professor Ola Landgren (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York), överläkare Hareth Nahi (Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge), Gerd Lärsfars (ordförande, NT-rådet) och Anna-Lena Hogerud (vice ordförande, SKL:s Sjukvårdsdelegation). 

Seminariet ifråga vänder sig i första hand till vården, politiker och tjänstemän. De aktörer som har mandat att påverka i frågor viktiga för Blodcancerförbundets medlemmar. Där fokus för denna aktivitet alltså ligger på att tillgängliggöra ny forskning inom blodcancerområdet till patienter i Sverige. En komplex fråga som vi på förbundskansliet är väl insatta i, och ser fram emot att diskutera den 27 september i landets huvudstad. 


 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter