Lymfomsatsning 2018

Informationssatsning

Starttid: lördag 1 sep 2018
Sluttid: lördag 15 sep 2018


LYMFOMSATSNING NORR (SUNDSVALL) 

 • NÄR - 1 september (09.30-15.00) 
 • VAR – Elite Hotel Knaust (Storgatan 13), lokal Träpatronen, Sundsvall 
 • ANMÄLAN - vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM

- 09.30-10.10:   Fika och registrering 

- 10.10-10.30:   Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete (Blodcancerförbundet / Blodcancerföreningen i Västernorrland) 

- 10.30-11.00:   Föreläsning: Bra att veta om lymfom (David Erixon)  

- 11.00-11.15:   Paus 

- 11.15-11.45:   Föreläsning: Högmaligna lymfom (Emma Öhlander)  

- 11.45-12.15:   Föreläsning: Lågmaligna lymfom (Maria Strandberg) 

- 12.15-13.15:   Lunch 

- 13.15-13.30:   Frågestund lymfom (David, Emma och Maria) 

- 13.30-14.00:   Föreläsning: Cancerrehabilitering och omvårdnadsbehov som blodcancerberörd (Maria Roos) 

- 14.00-14.10:   Paus  

- 14.10-14.40:   Föreläsning: Att komma tillbaka till vardagen (Maria Roos) 

- 14.40-14.50:   Frågestund rehabilitering / omvårdnad (Maria Roos) 

- 14.50-15.00:   Avslutande ord och tack! (Blodcancerförbundet) 


LYMFOMSATSNING SYD (MALMÖ) 

 • NÄR - 8 september (09.00-15.30) 
 • VAR – Sankt Gertrud (Östergatan 7B), Malmö 
 • ANMÄLAN – vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM

- 09.00-10.00:   Fika och registrering 

- 10.00-10.15:   Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete 

- 10.15-11.00:   Föreläsning: Högmaligna lymfom (Kristina Drott)  

- 11.00-11.15:   Frågestund: Högmaligna lymfom (Kristina Drott) 

- 11.15-11.30:   Paus 

- 11.30-12.15:   Föreläsning: Lågmaligna lymfom (Thomas Relander)  

- 12.15-12.30:   Frågestund: Lågmaligna lymfom (Thomas Relander) 

- 12.30-13.30:   Lunch 

- 13.30-14.15:   Föreläsning: Hodgkins Lymfom (Johan Linderoth) 

- 14.15-14.30:   Paus

- 14.30-15.00:   Föreläsning/Diskussion: Vanliga biverkningar vid lymfom (Christian Pedersen, Verksamhetschef Blodcancerförbundet) 

- 15.00-15.15:   Avslutande ord och tack! 


LYMFOMSATSNING MELLERSTA (STOCKHOLM) 

 • NÄR - 15 september (09.00-15.15) 
 • VAR – Hotell Sheraton (Tegelbacken 6), Stockholm 
 • ANMÄLAN – vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

- 09.00-10.00: Fika och registrering 

- 10.00-10.15: Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete 

- 10.15-11.00: Föreläsning: Högmaligna lymfom (överläkare Daniel Molin)  

- 11.00-11.15: Frågestund: Högmaligna lymfom (Daniel Molin) 

- 11.15-11.30: Paus 

- 11.30-12.15: Föreläsning: Lågmaligna lymfom (professor Eva Kimby)  

- 12.15-12.30: Frågestund: Lågmaligna lymfom (Eva Kimby) 

- 12.30-13.15: Lunch 

- 13.15-14.00: Föreläsning: Rehabiliteringsbehovet hos lymfompatienter (Jeanette Winterling) 

- 14.00-14.15: Paus

- 14.15-15.00: Föreläsning: Omvårdnad och egenvård (Eva Eriksson / Sofia Dovborg) 

- 15.00-15.15: Avslutande ord och tack! 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter