Svarte Petter

Intressepolitiskt projekt

Starttid: fredag 13 mar 2020
Sluttid: måndag 29 jun 2020
Genom nationellt ordnat införande är tanken att alla Sveriges regioner ska samverka för att uppnå en rättvis, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Det är NT-rådet (Rådet för nya terapier) som utser vilka läkemedel som ska ingå i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas. Nationellt ordnat införande är också tänkt att byggas på nära samarbete med bland annat myndigheter (framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), kliniska experter, läkemedelsföretag och gärna även patienter / patientföreträdare. 

Långsam introduktion av värdefulla nya läkemedel är en värdeförlust inte bara för patienter, utan även för sjukvården och samhället i stort. Därför behövs en nationell process - där myndigheter och landsting samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag. Dock bygger ett effektivt ordnat införande på god framförhållning och tidig samverkan mellan framförallt företag, sjukvård och myndigheter. Något som ur Blodcancerförbundets perspektiv i allra högsta grad är bristfällig i dagens läge. 

Det är just denna samverkan som vi önskar bidra till genom den landsomfattande intressepolitiska satsning Inte jämlikt dåligt utan rättvist bra – ingen vill ha Svarte Petter. Ett projekt som består av sex stycken slutna regionala rundabordssamtal (ett per RCC-region) med ett avslutande öppet seminarium i samband med politikerveckan i Almedalen, Visby. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt forum för olika aktörer att diskutera hur nya effektiva läkemedel också kan komma patienter i Sverige till gagn. Även de med höga initiala kostnader men med bevisat god effekt. 

De orter / datum som gäller för denna satsning är följande: 

  • Svarte Petter Uppsala-Örebro: Örebro (13 mars, genomfördes enligt plan
  • Svarte Petter Syd: Lund (20 mars, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Stockholm-Gotland: Stockholm (31 mars, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Väst: Göteborg (28 april,OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Norr: Umeå (5 maj, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset)  
  • Svarte Petter Sydost: Linköping (19 maj, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset)  
  • Svarte Petter Almedalen: Almedalen (29 juni,OBS! Inställt på grund av coronaviruset

I samarbete med AbbVie, Amgen, Astra Zeneca, BlueBird Bio, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi

Senast uppdaterad 25 augusti 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter