Inga Fler Utredningar!

Intressepolitisk satsning

Starttid: torsdag 8 mar 2018
Sluttid: måndag 2 jul 2018
Skärmavbild 2018 06 12 Kl. 06.57.05

Snabbare tillgång till nya livshöjande behandlingar och att enklare kunna driva kliniska studier / blodcancerforskning. Två viktiga frågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets övergripande mål om att ”arbeta för en bättre och mer jämlik vård” samt ”stötta blod- och blodcancerforskning”. Dessa planerar vi också att belysa genom den ambitiösa satsningen döpt till Inga Fler Utredningar! vars första del är tänkt att bestå av sex slutna regionala rundabordssamtal våren 2018 med start i mars. 

Tanken bakom projektets första halva är att arrangera ett rundabordssamtal inom vart och ett av Sveriges sex Regionalt CancerCentrum (RCC) med inplanerade aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Linköping och Lund. Målet är i första hand att upplysa framförallt  politiker på regional nivå om att processen kring nationellt införande av nya läkemedel bör ses över och lyfta fram behovet av bättre incitament för att kunna bedriva kliniska studier / forskning inom blodcancerområdet. 

De sex rundabordssamtalen kommer sedan att summeras under politikerveckan på Gotland i form av en öppen paneldebatt måndagen den 2a juli. Blodcancerförbundets förhoppning med Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? är att få till verklig förändring på riksnivå då detta är utmaningar som berör alla blodcancerdrabbade oavsett diagnos. De som är i störst behov är dock dem som dör i förtid i väntan på behandlingar som gör att våra medlemmar tvingas bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där dessa finns tillgängliga. 

Något som Blodcancerförbundet självklart tycker det är hög tid att ändra på, och en av de frågor vi kommer att ta upp i samband med denna landsomfattande satsning. Ett lösningsorienterat åtagande som förhoppningsvis kommer bidra till positiv och verklig förändring för landets blodcancerberörda. Det är om inte annat Blodcancerförbundets mål med projektet, som enligt vår uppfattning ligger helt rätt i tiden med tanke på kommande Riksdagsval i höst. 

 

Med stöd av AbbVie, Amgen, BMS, Celgene, Janssen, Pfizer, Roche och Takeda

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter