MDS- & AML-Dagen

Temadag (Jönköping)

Starttid: lördag 18 apr 2020
Preliminärt program 

- 09.15-09.50: Registrering & kaffe
- 09.50-10.10: Värdet av livskvalitet (Christian Pedersen)
- 10.10-10.40: Intressepolitik (Lise-lott Eriksson)
- 10.40-10.50: Bensträckare
- 10.50-11.30: MDS A-Ö inkl. nya behandlingar (Jesper Aagesen)
- 11.30-11.45: Paus
- 11.45-12.25: AML A-Ö inkl. nya behandlingar (Jesper Aagesen)
- 12.25-13.20: Lunch
- 13.20-13.40: Frågestund (Jesper Aagesen)
- 13.40-14.20: Stamcellstransplantation inkl. infektionskänslighet/GVH (Ulla Frödin)
- 14.20-14.35: Paus
- 14.35-15.15: E-hälsa och att hitta information på Internet (Bo Karlsson)  
- 15.15- Kaffe & mingel 


FÖRELÄSARE

- Lise-lott Eriksson (Ordförande, Blodcancerförbundet)
- Jesper Aagesen (Överläkare, Ryhovs Sjukhus)
- Ulla Frödin (Stamcellsansvarig sjuksköterska, sektionsledare, Linköpings Universitetssjukhus)
- Bo Karlsson (Patient- och närståenderådet, RCC Stockholm-Gotland) 


MED EKONOMISKT STÖD AV ABBVIE, ASTELLAS, NOVARTIS OCH PFIZER

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter