Int. Lymfomdagen

Temadag (Stockholm)

 

Starttid: lördag 14 sep 2019
INT. LYMFOMDAGEN (Stockholm, 14 sept. - anmälan HÄR)


PROGRAM

09.00-10.00:  Registrering & fika 
10.00-10.30:  Välkomna och intressepolitik (Lise-lott Eriksson) 
10.30-10.35:  Bensträckare 
10.35-11.15:  Indolenta B-cellslymfom exkl. Waldenströms Sjukdom (Eva Kimby) 
11.15-11.25:  Paus 
11.25-12.05:  Aggressiva B-cellslymfom inkl. T-cellslymfom (Hans Hagberg) 
12.05-13.00:  Lunch 
13.00-13.40:  CAR-T vid lymfom (Hans Hagberg) 
13.40-13.45:  Bensträckare 
13.45-14.25:  Hodgkins lymfom (Ingrid Glimelius) 
14.25-14.35:  Paus 
14.35-15.15:  Kliniska studier (Martin Jädersten) 
15.15-15.30   Avslutning, tack och mingel 
 
FÖRELÄSARE 
- Eva Kimby (Professor, Karolinska Institutet, Stockholm) 
- Hans Hagberg (Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala) 
- Ingrid Glimelius (Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala) 
- Martin Jädersten (Professor, Karolinska Institutet, Stockholm) 

 
Internationella Lymfomdagen sker med ekonomiskt stöd av: 
AbbVie, Celgene, Kyowa Kirin, Roche, Takeda & Janssen 

Senast uppdaterad 23 juli 2020

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter