Aktuellt
Nyheter Pressmeddelanden Nyhetsarkiv
Här kommer mera Nyckelgen i leukemi hittad Förebyggande sjukpeng Åter i Stockholm Hälsningar från Almedalen Vårdens mäktigaste Alltomcancerrehab.se (1) Kampen mot cancer Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Slutrapport VTEDB Rapport om blodtransfusioner Ansökan om ersättning Patientriksdagen 2020 Patientinflytande Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Rapport från Patientriksdagen 2020 Digitala föreläsningar nu på Youtube Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Save the Date - 15 september Webbinarium - Lymfomdagen Föräldraskap och cancer projekt MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Bli medlem! MPE Year of Action Lymfomdagen 2021 Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Närstående Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening American Society of Hematology (ASH) årliga möte Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! Mattis dragspelskalender Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Webinarium om smärta Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Livskraft – En podd om cancerrehab Vetenskapsradion På djupet Cancervård närmare hemmet Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Blodcancerdagen Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Sex och samlevnad efter cancern Lusten Hjälp från vården! Presentationsmaterial Livskraft Workshop om sjukvården Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Att överkomma utmaningar Alltomcancerrehab.se Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Förändring på riktigt! Lansering nästa fredag! Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Min historia... - Autolog SCT utan problem Nyhetsbrev november Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Ny utgåva av medlemstidningen Haema Nyhetsbrev december Kommande temadagar våren 2020 Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! God jul och gott nytt år! Min historia... - Livet efteråt Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Myeloma Toolkit för myelomberörda Temadag om myelom (Göteborg)! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Succé för Alltomcancerrehab.se! Kontaktsjuksköterskans ansvar Replik från Blodcancerförbundet Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Svenska MDS- & AML-Dagen Debatt i P1 Om ledarskap inom vården Webbmöte covid-19 och myelom Diagnosspecifik info (corona) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Återkoppling SFH (covid-19) Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) Följ oss gärna på YouTube Nominera till Patientpris Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Info och läsvärt Kulturarenan Talassemi i fokus Utbildningsdag (Forum för Health Policy) En starkare forskningskapacitet Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Nyhet - bättre behandling av myelom Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid VTEDB Almedalen Inställda aktiviteter (våren 2020) Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra En god sexuell hälsa Lymfompatienter sökes Nationella MPN-Dagen Intervju med Förbundsordförande Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Stöd att få (stödperson) Sällsynta Dagen Informationsfilm om Tobiasregistret En orolig tid... Utdelning Blodcancerfonden Nationellt införande av nya läkemedel Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Situationsanalys (Svarte Petter) Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Coronavirus och cancer Frågor om coronaviruset

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

Varje patient som drabbas av cancer ska enligt lag erbjudas en egen namngiven kontaktsjuksköterska som följer och stöttar patienten genom utredning, behandling och rehabilitering.

Häromdagen belyste Blodcancerförbundet kontaktsjuksköterskans roll i rehabilitering, och nämnde att denne bland annat ansvarar för att en individuell vårdplan ("Min Vårdplan") upprättas. Kontaktsjuksköterskans roll är emellertid bra mycket bredare än så, där denne även ska;  

 • Vara tydligt namngiven 
 • Ha speciell tillgänglighet 
 • Kunna hänvisa till annan kontakt när hen inte är tillgänglig 
 • Informera om kommande steg i vårdprocessen 
 • Förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
 • Ge stöd till patient/närstående vid normal krisreaktion 
 • Vägleda till psykosocialt stöd vid behov 
 • Säkerställa patientens delaktighet/inflytande över sin egen vård 
 • Aktivt bevaka ledtider 
 • Ha ett tydligt skriftligt uppdrag 
 • Ha kunskaper som reglerar av innehåll/avgränsningar i varje patientprocess 
 • Ansvara för aktiva överlämningar till en eventuell ny kontaktsjuksköterska 
 • Delta i multidisciplinära möten/ronder 

Mycket ansvar med andra ord! Men hur fungerar detta i praktiken egentligen? Får dessa viktiga aktörer tillräckligt med resurser för att kunna ge våra patienter den vård de på alla sätt och vis förtjänar att få? En enkät från Cancerfonden, som utfördes förra året, ger en något dyster bild av hur det ser ut i verkligheten runtom i landet. 

Enligt undersökningen svarade 44 % av kontaktsjuksköterskorna att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, drygt hälften ansåg inte att de hade ett tydligt skriftligt uppdrag och ca en tredjedel uppgav att de inte erhållit den utbildning som krävdes för att kunna klara av uppdraget. Oroande siffror med tanke på hur viktiga dessa aktörer är för en god och jämlik vård. 

Blodcancerförbundet är naturligtvis av åsikten att landets kontaktsjuksköterskor måste få de resurser som dessa duktiga människor behöver för att kunna stötta våra patienter genom hela vårdprocessen. Detta innefattar även att vara tillgängliga när den medicinska behandlingen är slut och patienten kanske upplever sin svåraste tid. Ge landets kontaktsjuksköterskor de resurser de behöver för att kunna vara ett bra stöd till våra patienter! 

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter