Vårdens mäktigaste

Dagens Medicin har återigen listat vårdens makthavare som år 2020 till viss del har kastats om beroende på den covid-19-pandemi som hela världen genomgår dessa dagar

LH

Socialminister Lena Hallengren toppar årets maktlista inom vården enligt Dagens Medicin

Maktlistan bygger precis som tidigare år i första hand på bakgrundssamtal med ett 30-tal olika personer som har god insyn i hur svensk sjukvård styrs och fungerar. De intervjuade kommer från olika sfärer och olika delar av landet. Men eftersom covid-19-pandemin påverkar hela samhället har alla samtal till stora delar handlat om virusets påverkan på vården. Att blicka framåt är dock nästan omöjligt eftersom ingen vet hur ens nästa vecka kommer att bli.

Placeringen på listan speglar både formell makt och informellt inflytande. Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas för att de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället. 

Just den här våren har finansministern och hennes kollegor upprepade gånger poängterat att pengar inte ska vara ett problem när det gäller vårdens hantering av covid-19 och staten har lovat att betala notan. Såväl regioner som kommuner har också fått utökade generella statsbidrag, men dessa riktar sig till hela sektorn.

I år har researchsamtalen genomförts nästan uteslutande via videosamtal eller telefon på grund av rekommendationerna om social distansering och hemarbete. Det är ett annorlunda år där listan omfattar 20 personer, som i en vidare mening också representerar olika sektorer och inte bara sig själva. 

Här är då själva listan med förra årets placering inom parentes: 

 1. Lena Hallengren(S), socialminister (1)
 2. Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten (26)
 3. Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen (2)
 4. Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm (21)
 5. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen (36)
 6. Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdsssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (17)
 7. Marie Morell(M), ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner (3)
 8. Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet (7)
 9. Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård (4)
 10. Maja Fjaestad(S), statssekreterare , socialdepartementet (8)
 11. Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet (15)
 12. Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten (51-100)
 13. Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (ny)
 14. Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (51-100)
 15. Acko Ankarberg Johansson(KD), ordförande riksdagens socialutskott (41)
 16. Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner (34)
 17. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (44)
 18. Anders W Jonsson, C, sjukvårdspolitisk talesperson, vice partiledare (9)
 19. Tobias Baudin, ordförande, Kommunal (30)
 20. Åsa Kullgren(S), utredare hälso- och sjukvårdens krisberedskap (ny)

Senast uppdaterad 03 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter