Föräldraskap och cancer projekt

Vi på Blodcancerförbundet vill informera om ett forskningsprojekt som vänder sig till föräldrar som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år.

Family Hand 1636615 1920

Studiens syfte är att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar med cancer, samt att utveckla ett stödprogram anpassat efter föräldrars behov.  

Studien söker både forskningspartners som kommer att vara involverade i projektets utformning samt studiedeltagare för intervjuer. Läs mer om projektet 

Senast uppdaterad 10 september 2021

Fler nyheter


Alla nyheter