En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare

Forskargruppen genomför ett forskningsprojekt inom cancerrelaterad smärta.

Survey 2316468 640

Nedan kan du läsa mer om projektet.

Vi söker deltagare!

Vi är en forskargrupp vid Lunds universitet. Vi genomför ett forskningsprojekt för att kunna hjälpa personer med cancerrelaterad smärta. Som ett första steg vill vi nu komma i kontakt med personer som har eller har haft cancer för att genomföra en enkätundersökning. Enkäten handlar om ens smärtupplevelse, vilken hjälp man fått och hur ens smärta och välmående hänger ihop.  

På sikt hoppas vi kunna använda de svar vi får in för att utveckla nya psykologiska behandlingsmetoder för att hjälpa personer med cancerrelaterad smärta.   

Vi är mycket tacksamma för alla bidrag! 

Beräknad tidsåtgång för enkäten är ca 30 min, men du kan pausa när du vill och fortsätta senare (så länge du går in i undersökningen via samma exv. dator eller telefon igen). 

ENKÄTEN

Senast uppdaterad 22 september 2021

Fler nyheter


Alla nyheter