Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022

Ta del av viktiga forskningsnyheter som presenterades under årets hematologi-kongress som hölls av EHA, European Hematology Association, under juni 2022.

Unsplash DNA
Nyligen avslutades den årliga kongressen inom hematologi som anordnas av EHA, European Hematology Association, och flera av oss på Blodcancerförbundet deltog. För oss är deltagande vid olika kongresser viktigt för att kunna hålla oss uppdaterade i forskning och utveckling inom området hematologi. Detta är viktigt för att vi ska kunna påverka inom olika områden men också för att kunna återberätta och delge viktiga framsteg till er medlemmar, då många av er är mycket intresserade och själva berörda av den forskning som bedrivs inom vårt område.
 
Föreläsningsschemat var mycket intensivt och under kongressen presenterades många intressanta nyheter och framsteg inom området blodcancer samt inom de genetiska blodsjukdomarna. Både framsteg inom läkemedelsutveckling lyftes fram men också inom metoder för tex diagnostik och uppföljning, samt vikten av patientrapporterade utfall (PRO, patient reported outcomes) i samband med kliniska studier.
 
Några av de viktigaste punkterna som togs upp under kongressen var kombinationsbehandlingar, där exempel presenterades för bland annat diagnosen myelom. Kombinationsbehandlingar har visat sig vara effektiva och om möjligt bör en triplett-behandling övervägas före behandling med två läkemedel. Vikten av att introducera nya mål/targets samt att välja läkemedel med en ny verkningsmekanism lyftes fram. Detta blir särskilt viktigt vid varje återfall, då behandling bör bytas till en variant som patienten inte har utvecklat resistens mot. En annan viktig punkt som också lyftes fram var rådet att redan i början, i första linjens behandling, välja den mest effektiva och optimala behandlingen samt att i största möjliga mån få patienter att delta i kliniska studier.
 
På de läkemedelsinriktade föreläsningarna lades ett stort fokus på nya immunterapier såsom CAR-T och bispecifika antikroppar. Båda dessa terapier baseras på att patientens immunsystem kan förbättras för att lättare känna igen cancerceller, som därmed mer effektivt kan elimineras. Det presenterades även intressant data från real-world evidence (RWE) inom CAR-T området, alltså observationer som gjorts i det verkliga livet utanför kliniska studier. Från Frankrike lyftes bland annat ett initiativ som tagits för att skapa ett register för RWE för CAR-T behandlingar. Resultaten från RWE var positiva och den goda effekt av CAR-T som man tidigare observerat i kliniska studier tycks råda även i verkliga livet.
 
Andra viktiga resultat som lyftes fram under kongressen var den effekt som CAR-T har på den äldre populationen, som vanligtvis definieras som 65 år eller äldre. Vad forskarna såg var att CAR-T behandling för äldre med lymfom generellt visade en god effekt samt att de äldre inte svarade sämre på behandlingen än den yngre patientgruppen. Någon övre åldersgräns kunde här inte identifieras, och istället poängterades vikten av att så tidigt som möjligt utvärdera om CAR-T är en lämplig behandling även för äldre, för att undvika annan behandling innan som skulle kunna påverka effekten av tex. CAR-T.
 
Andra intressanta ämnen som togs upp var vikten av att samla in patientrapporterade utfall (PRO) i samband med kliniska studier. Det presenterades exempel på studier som gör detta just nu, bland annat inom diagnoserna myeloproliferativa neoplasier (MPN) och lymfom. Syftet med dessa mått är att tex utvärdera patienters livskvalitet, behov av rehabilitering samt för att utvärdera toxicitet av läkemedel.
 
För den intresserade finns många korta klipp (1-2 min) och sammanfattningar av flera nyheter från EHA-kongressen publicerade (på engelska) via The Video Journal of Hematological Oncology (VJHemOnc). Via sökfunktionen är det möjligt att söka efter specifika diagnoser av intresse.
Dessa klipp finns även tillgängliga på YouTube och du finner dem via länkarna nedan:
 
VJHemOnc:  
YouTube: 
 

Senast uppdaterad 20 juni 2022

Fler nyheter


Alla nyheter