Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum

Under september och oktober medverkade Blodcancerförbundets avgående generalsekreterare i över 20 olika nationella och internationella möten och konferenser kring forskning och vård när det gäller blodcancerdiagnoser. Lise-lott Eriksson slutar sin generalsekreterartjänst efter åtta år men vill se att kampen för alla blodcancersjukas bästa går vidare.

Socialutskottsmote 22 Febr 2022 Lise Lott Eriksson BLCF 0007 16X9 1000Pxb

-Det handlar om att Blodcancerförbundet måste fortsätta att vara aktiva och ledande inom policy- och påverkan, forskning och utveckling och att patienterna ska ha praktiskt inflytande och vara i centrum i sin egen vård, så kallad patient empowerment, säger Lise-lott Eriksson.

Tillgång till nya EU-godkända läkemedel för svenska patienter, liksom att få möjlighet att ingå i kliniska studier och dessutom att få så bra eftervård och rehabilitering som möjligt har varit i fokus.

När nu Lise-lott Eriksson efter 8 intensiva år slutar sin generalsekreterartjänst i månadsskiftet oktober/november, vill hon se att kampen för alla blodcancersjukas bästa hälsa går vidare.
Först att blodcancerpatienten faktiskt får tillgång till så bra läkemedelsbehandling som möjligt för att överleva och sedan få så bra livskvalitet som möjligt med hjälp av individuell rehabilitering.
-För en innovation är ingen innovation om den inte kommer patienterna till del, säger Lise-lott Eriksson.


Blodcancerförbundets avgående generalsekreterare Lise-lott Eriksson var inbjuden till en rad olika konferenser nu i början på hösten. Uppdrag som hon också genomförde. Ett av dem var att föreläsa om patientperspektivet av innovativa behandlingar när det nya centret för avancerade medicinska terapier (ATMP) invigdes i Uppsala.

-Forskningen måste fortsätta för patienters möjlighet att delta i kliniska studier och att nya innovativa läkemedel används i klinisk praxis, För detta behövs evidensbaserat påverkansarbete och patientinvolvering i läkemedelsutvecklingens alla faser samt de processer som styr godkännande och rekommendation av nya läkemedel på nationell och regional nivå.

-Det var flera hematologer och forskare som efter min föreläsning kommenterade hur rätt vi har som förbund, konstaterar Lise-lott Eriksson.


Nordiskt samarbete viktigt
På årets cancerdag var förbundet representerat på Dagens Medicins temadag om starkare statlig styrning kan skapa en mer jämlikvård. Generalsekreteraren medverkade i paneldebatt med bland andra riksdagens socialutskotts ordförande.

Den 4-5 oktober hölls ett nordiskt möte för patientföreträdare för olika blodcancerdiagnoser.

-Det handlade om patientinvolvering i vården på olika nivåer, ny kunskap om mutationer och biomarkörer för mer individuell och effektiv behandling och ökad tillgång till att kunna delta i kliniska studier för patienter.

-Mycket intressant att nätverka med nordiska kollegorna. Vi har mycket gemensamt och alla samma utmaningar – att ta forskningen vidare och låta patienter bli inkluderade i kliniska studier och därefter att implementera nya innovativa läkemedel i klinisk praktik.


Bred teamnärvaro på Fokus patient
Under årets Fokus Patients internationella tredagarskonferens i Stockholm om personcentrerad vård, deltog ett helt team från Blodcancerförbundet eftersom vi också hade en liten monter på plats. Intresset för förbundets arbete var klart märkbart och medarbetarna förde dialoger med andra patientorganisationsföreträdare, politiker och vårdpersonal. Generalsekreteraren deltog i olika seminarier alla tre dagarna. Hon var bland annat moderator i seminariet när professor Gunilla Enblad föreläste om hur immunterapier kan förbättra organtransplantationer och till och med kanske göra organtransplantationer onödiga i framtiden.

Samtal med både LIF och TLVLise-lott Eriksson var med i ett flertal paneldiskussion den 10 okt med Sofie Alverlind, TLV, och Jennie Nordborg, LIF, på temat Jämlik tillgång till läkemedel för alla typer av diagnoser och den 11 oktober med Dr Marcela Ewing, Specialist onkologi och allmänmedicin, Regionalt Cancercentrum Väst och Göteborgs Universitet på temat ”Primärvårdens roll för tidig upptäckt”.

Men också med Hans Winberg, generalsekreterare för tankesmedjan Leading Healthcare på temat ”Vad sa doktorn egentligen? Om att verkligen förstå sitt hälsotillstånd och vad som går att göra.” samt i en avslutande panel med ”Reflektioner från dagens seminarier – är vi på rätt väg för att ojämlikheter i cancervården ska minska, förbättringar av metoder och behandlingar?” med Mike Morrissey, VD European Cancer Organisation, Eduardo Pisani, VD All.Can International, Elisabete Weiderpass, Chef IAR och Kjell Ivarsson, Nationell Cancersamordnare RCC.


På IQVIA Precision Oncology Medicine
Den 12 oktober medverkade generalsekreteraren som patientrepresentant i Stockholmskonferensen IQVIA Precision Oncology Medicine tillsammans med andra namnkunniga ledande personer inom Vårdsverige såsom Richard Rosenqvist Brandell, Anna Martling och Richard Bergström.

- Väldigt många kom fram efteråt och tyckte det var mycket intressant och värdefullt hur vi lyfte flera konkreta idéer kring att driva på implementationen av precisionsmedicin.


Viktigt med deltagande i EU-konferenser
I mitten av oktober representerade generalsekreteraren Blodcancerförbundet på några europeiska internationella konferenser. Det var först MPN Horizon 2023 i Kroatien.

- Där tilldelades vårt förbund en utmärkelse för en presentationsposter av vårt arbete
Konferensen var en blandning av medicinska föreläsningar på temat ny diagnostik, mutationer, nya behandlingar, läkemedelsutveckling, kliniska studier, utmaningar i att leva med en MPN-diagnos och patient empowerment.

Hela sju nya företag presenterade nya läkemedel inom MPN-området och många kliniska studier är på gång. Förväntan finns att immunoterapi kommer att bli ett stort område närmaste åren för behandling av patienter med MPN-diagnos och CALR-mutation, säger Lise-lott Eriksson, som själv lever med MPN-diagnosen ET, essentiell trombocytemi.

Från Kroatien reste generalsekreteraren direkt till Madrid i Spanien för att medverka på Lymphoma Coalition Europé,

- Bra och intressanta föreläsningar om bland annat att bevara mental hälsa vid lymfom och möjligheterna med artificiell intelligens, AI inom blodcancervården. En ny paraplyorganisation bildades på Europeisk nivå för patientorganisationer med hudlymfom, säger Lise-lott Eriksson.


Presenterade vårt arbete för ESMO
I Madrid hölls i samma veva årets ESMO-konferens, The European Society for Medical Oncology. Där medverkade Lise-lott Eriksson med en uppskattad presentation av Blodcancerförbundets opinionsarbete om patientinvolvering på olika sätt och nivåer i samhället .
-Det var en fantastisk möjlighet att för över 400 personer få möjlighet att presentera delar av förbundets tidigare arbete i form av medlemsundersökningar, regionala skillnader och projektet Dagens forskning, morgondagens behandling. Mycket hedrande.

- Det blev naturligtvis en massa nätverkande. På kongresser och konferenser träffar man alltid många viktiga kontakter med företrädare från både professionen, akademin, beslutsfattare, regulatoriska myndigheter, företag och företrädare för andra patientorganisationer, säger Lise-lott Eriksson.

 

Regeringskansli-remissvar om läkemedelVi har i höst också lämnat ett remissvar till regeringskansliet på en utredning om EU:s läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel, Dnr Remiss: S2023/01768. Ett förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar Ds2023:8

Förutom ovan nämnda sammanhang har Blodcancerförbundet också medverkat i Svenska Dagbladet bilagan ”Kampen mot cancer”. I artikeln uttryckte vi det stora behovet av fortsatt forskning och utvecklingen av nya livsviktiga läkemedel för våra medlemmar och alla presumtiva medlemmar och deras närstående.

Håkan Sjunnesson

 


Ordföranden på dialogforum med TLV
Vid TLV:s senaste dialogforum med landets patientorganisationer, deltog Blodcancerförbundets ordförande Peder Skarstedt på plats och förbundets medicinskt sakkunniga och forskningsansvariga Olina Lind på distans via Internet.
Patientorganisationerna fick tre minuter på sig att berätta om det som organisationen prioriterar framåt och Peder Skarstedt valde att delge den delvis nya inriktning som förbundet har från tredje kvartalet 2023, att förutom att jobba för tillgång till nya läkemedel och kliniska studier, jobba mer med cancerrehabilitering i samverkan med våra systerorganisationer och med att stärka förbundets föreningsliv.

Senast uppdaterad 01 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter