Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte

Cancerrehabilitering och diagnosen lymfom var föreläsningsämnena för kunskapsfördjupning, när Blodcancerföreningen i Halland höll sitt årsmöte den 11 mars. Överläkare Nevzeta Kuric på Hallands Sjukhus föreläste och hela 51 personer deltog. 

Hallands Arsmote 2023 Sjukskoterskorna Magdalena Olausson Och Susann Lord M Blcf Logga

Sjuksköterskorna Magdalena Olausson och Susann Lord föreläste om cancerrehabilitering under Blodcancerföreningen Hallands årsmöte 2023

Vid Blodcancerföreningen Hallands årsmöte lördagen den 11 mars 2023 i Laxbutiken i Heberg deltog 51 personer. Det är hela 28% av medlemmarna, alltså fler än var fjärde medlem.

Vid årsmötet hölls en genomgång om aktuell cancerrehabilitering av sjuksköterskorna Magdalena Olausson och Susann Lord. De berättade om hälsoskattning som trötthet, smärta och andning med mera. Man gör en dokumentation, en vårdplan och en plan för rehabilitering. Vid dessa tillfällen ingår hela teamet för rehab med sköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Dessa träffas en gång i månaden för en rehabiliteringsrond.
De pekade på hur oerhört viktigt det är med fysisk aktivitet vid cancerbehandling. Här finns olika träningsutbud som egenvård, träning på vårdcentral, fysisk aktivitet på recept och träning på Hallands Sjukhus.

Om senaste behandlingsrönen kring lymfom
Överläkare Nevzeta Kuric på Hallands Sjukhus i Halmstad föreläste om "Nya behandlingar vid lymfom". Lymfom är en lymfkörtelcancer. Hodgkins lymfom drabbar oftast yngre och de har en mycket god prognos, 5-års överlevnad mer än 90 %. Nevzeta berättade att Lymfom är ett Samlingsbegrepp av Hodgkins lymfom och Non Hodgkinslymfom.

Överläkare Nevzeta Kuric föreläser Hallands årsmöte 2023

Här är Överläkare Nevzeta Kurics korta fakta om de olika lymfomvarianterna och aktuella behandlingar: Non Hodgkinslymfom indelas i:Högmaligna (aggressiva) ca 65% blir botade
Lågmaligna (indolenta) behöver vanligen ingen behandling vid diagnos
Det har blivit bättre förståelse för Lymfom Biology genom:


Diagnostik har utvecklats
Bättre förståelse av cancerceller (målstyrd behandling)
Genetiska analyser
Grundpelarna för Lymfombehandling är:Cytostatika (tuffa behandlingar) som kan ges upp i hög ålder Monoklonala antikroppar
Strålbehandling (lokaliserad sjukdom, rester av tumörer) Stamcellstransplantation (egna celler eller från donator)
Antikropp + Cytostatika
Immunterapi:
Behandling av tumören genom att aktivera eget immunförsvar.
PD-1 hämmare – Hodgkins lymfom (T-cellen dödar tumörcellen)
Används vid lungcancer, melanom och bröstcancer. Detta fick Nobelpris 2018 i medicin.
CAR-T behandling innebär att man skördar vita blodkroppar från patienten, dessa genmodifieras på laboratoriet och kan effektivt identifiera och döda cancerceller. Används bl a vid återfall eller när andra behandlingar inte hjälper. Skörden skickas till USA där skörden behandlas i 4-5 veckor. Sedan sänds detta tillbaka och återförs till patienten. Denna behandlingsmetod kan kosta ca 3 miljoner/patient och sker nationellt.
Bispecifika antikroppar har utvecklats. Dessa kopplar patientens vita blodkroppar till tumörceller.

Det var två mycket intressanta föredrag som avslutades med gemensam lunch.

Text: Inger Karlsson, ledamot i styrelsen för Blodcancerföreningen Halland.

Foto: Josefine Jönsson

Läs mer om verksamheten i Blodcancerföreningen i Halland>

laxbutiken Halland Beachflag

Fler nyheter


Alla nyheter