Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19

Den 25:e januari 2023 anordnade Blodcancerförbundet ett webbinarium på temat kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och covid-19. Under föreläsningarna som då hölls presenterades uppdaterad information inom ämnet samt resultat från de forskningsstudier som Blodcancerförbundet har finansierat. Läs vidare för att ta del av sammanfattningen och de viktigaste punkterna från webbinariet!

Image Of Flu Covid 19 Virus Cell Under The Microsc HEZ82RX

Under webbinariet deltog föreläsare verksamma inom områdena hematologi och infektionsmedicin.

Hanna Murén Ingelman-Sundberg, post doc och ST-läkare. Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.

Lotta Hansson, docent och överläkare. Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.

Anders Österborg, professor och överläkare. Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.

Ola Blennow, överläkare infektionsmedicin. Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet.

 

Hanna Murén Ingelman-Sundberg: Under pandemin har det visat sig att personer med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, har haft en förhöjd risk att bli svårt sjuka i infektion med covid-19. I en studie under pandemins början behövde en stor andel (77 %) av KLL-patienter sjukhusvård, och man såg även att dödligheten för denna patientgrupp var betydligt högre (23 %) jämfört med den friska populationen.

När det gäller nyare varianter såsom omikron har mildare symtom observerats hos friska personer. Studier i Sverige har gjorts för att undersöka om detta även gäller för personer med KLL som insjuknat i covid-19 under 2021–2022. Nya data visar att nästan hälften av KLL-patienterna behövde sjukhusvård, och cirka en fjärdedel behövde syrgasbehandling. Nästan en fjärdedel drabbades av sekundär bakterieinfektion i lungorna. Positivt är dock att enbart en person avled, vilket kan ha berott på andra underliggande sjukdomar.

I studien undersöktes även vilket skydd KLL-patienterna fick efter genomgången infektion med omikron. Det visades att en hög andel av de som insjuknat bildade antikroppar i blod av så kallad IgG-typ. Majoriteten hade således ett gott skydd i blodet, vilket ger skydd då viruset redan har kommit in i kroppen. Man observerade ingen skillnad i svar hos de som fick tablettbehandling med tex ibrutinib. Studier av T-celler visade att alla som undersöktes hade T-celler aktiva mot SARS-Cov-2.

En annan form av skydd avser slemhinneskyddet (en sorts antikroppar som kallas IgA) som utgör den första barriären i mun och näsa, och alltså hindrar viruset från att ta sig in i kroppen. Den aktuella studien visade att en majoritet av KLL-patienter med obehandlad sjukdom hade skyddande IgA-antikroppar i saliv, medan en mycket liten andel personer under tablettbehandling hade det. I praktiken kan låga antikroppar i saliv innebära en ökad risk att återinsjukna i covid-19, vilket forskning nu tyder på. Vid generell brist på antikroppar är det möjligt att ge behandling med antikroppar från blodgivare, som då skyddar mot en blandning av de virus och bakterier som blodgivarna har träffat på. Ett annat namn på antikroppar är immunglobuliner.

Den aktuella forskningen visade också att nästan hälften av KLL-patienterna inte hade några antikroppar i blodet är de insjuknade i covid-19, trots minst två tidigare vaccinationer. En bidragande orsak till detta kan ha varit den långa tiden sedan den senaste vaccinationen. Viktigt att påpeka är dock att studier har visat att fler doser av vaccin ger bättre vaccinsvar, och att de som tidigare inte bildat antikroppar har större möjlighet att göra det efter fler doser. Därför är det viktigt att ta de påfyllnadsdoser av vaccin som erbjuds.

Pandemin är ännu inte över och nya varianter tillkommer, där de senaste varianterna BQ.1.1 och XBB1.5 nämns i rapporter från Folkhälsomyndigheten. Fortsatta studier görs inom området som avser undersöka hur KLL-patienter påverkas av de nya varianterna.

 

Lottas Hansson: COVAXID-studien, forskargruppens egen studie av vaccinets effekt på KLL-patienter visade att 63 % av KLL-patienterna som ingick i studien bildade antikroppar efter två doser av vaccin mot covid-19. Resultaten varierade mellan olika subgrupper av KLL-patienter, och tex observerades det att enbart 27 % av KLL-patienter under pågående ibrutinib-behandling bildade antikroppar. KLL-patienterna utvecklade ett T-cellssvar men inte i lika hög utsträckning som friska kontroller. Efter ett års uppföljning under våren 2022, då patienterna fått 3 eller 4 doser av vaccin, visades det att många KLL-patienter bildar antikroppar, även de som behandlades med ibrutinib. Det verkar alltså som att man tjänar på att vaccinera sig flera gånger och att ett vaccinsvar kan utvecklas trots att svaret inte fanns efter den första vaccindosen.

Förmågan att bilda neutraliserande antikroppar ökade efter fler vaccindoser och längre uppföljning. Detta observerades för flera olika varianter av covid-19 utom omikron där nivåerna var lägre. Lägst förmåga att neutralisera omikron sågs hos KLL-patienter som behandlas med ibrutinib. När det gäller antikroppar är det viktigt att studera just de neutraliserande antikropparna eftersom det är dessa som är effektiva mot viruset.

Andra punkter som lyftes var de förbättrade metoderna att mäta T-cellssvaret. Trots att förmågan att bilda antikroppar hos KLL-patienter är påverkad är T-cellssvaret generellt bra. T-cellssvaret ger inte skydd mot att bli sjuk, men verkar snarare begränsa sjukdomsbördan.

 

Anders Österborg: När det gäller utredning och behandling av själva KLL-sjukdomen hänvisas man i första hand till att diskutera med sin behandlande läkare och det nationella vårdprogrammet som uppdateras regelbundet. Inför ev. behandlingsstart brukar man utföra genetiska analyser som till viss del påverkar vilken behandling man vill välja i första hand.

IGHV-analys brukar vara standard och behöver enbart göras en gång eftersom den förblir stabil även efter många år med KLL. Man brukar också testa för de vanligaste kromosom/gen-förändringarna, framför allt vill man utesluta att s.k. 17p-deletion, eller TP53 mutation, inte föreligger (<5% av fallen inför första linjens behandling). Vid IGHV-muterad KLL kan man fortfarande överväga tidsbegränsad behandling med en kombination av cytostatika och CD20-antikropp, till yngre ofta den s.k. FCR-regimen, och till äldre R-bendamustin. Dessa regimer står sig fortfarande mycket bra i långtidsuppföljningar. Vid IGHV-omuterad KLL används ofta en BTK-hämmare, för närvarande i första hand ibrutinib, som ges som tillsvidarebehandling.

För de få fall som har 17p-/TP53 mutation brukar man föredra tillsvidarebehandling. Föredrar man en tidsbegränsad behandling är venetoklax + CD20-antikropp ett ofta använt alternativ. Vid återfall av sjukdomen finns flera mediciner att tillgå, och valet styrs av vad man fått tidigare och hur lång tid sjukdomen höll sig lugn sen föregående behandling. Ofta handlar det här om att ge en BTK-hämmare, och då finns utöver ibrutinib även akalabrutinib att tillgå, och på sikt eventuellt även en ny medicin (zanubrutinib) som i jämförande studie mot ibrutinib har sett lovande ut. Om BTK-hämmare inte längre går att ge, pga biverkningar eller progress av KLL, används regelmässigt venetoclax, ofta med CD20-antkropp.

Vid s.k. dubbel- el multirefraktär sjukdom ges i regel idelalisib, och skulle även detta fallera finns en ny sorts BTK-hämmare att tillgå, pirtobrutinib som idag  går att få tillgång till via ett s.k. compassionate use program.  Andra läkemedel under tidig utveckling är bla. s.k. BTK degraders, som är ett nytt sätt att använda BTK som måltavla. För yngre nämns allogen stamcellstransplantation som ett behandlingsalternativ att överväga i de fall KLL sjukdomen uppträder med täta återfall. I dagsläget finns inte någon av de nya immunterapierna, såsom CAR-T eller bispecifika antikroppar, tillgängliga för KLL.

Se Ola Blennows genomgång av covid-19-behandlingar vid nedsatt immunförsvar

För mer information om aktuella behandlingar mot covid-19, se det inspelade avsnittet (om just denna del) som finns tillgängligt i klippet nedan eller på Blodcancerförbundets hemsida under fliken Evenemang > Arkiv.

 

 

Senast uppdaterad 17 februari 2023

Fler nyheter


Alla nyheter