Aktuellt just nu

Här hittar du löpande aktuell information av olika slag.

Nationella vårdprogram för Hodgkins lymfom och Waldenströms makroglobulinemi kan nås och laddas ner via Regionalt Cancercentrum 

CANCERREHABILITERING

Cancerrehabilitering har till syfte att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och behandling. Målet är att vi ska må så bra som möjligt trots sjukdom och behandling.
Vårdprogrammet om cancerrehabilitering och annan information om detta hittar du på Regionala Cancercentrums hemsida - klicka här
Där finns bland mycket annat, den nya foldern om cancerrehabilitering som RCC tagit fram - klicka här

På RCC Norr:s hemsida kan du se nyheter och planerade aktiviteter samt läsa om cancerdiagnoser, verksamheter osv.

Alla nyhetsbrev från RCC hittar du här:  Nyhetsbrev RCC Norr.

Stöd till dig som anhörig

Kommunerna i Västernorrland samarbetar med Landstinget för att ge stöd till anhöriga. Det kan handla om allt från enskilda samtal till att få prata med andra anhöriga i samma situation. Även du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig. Användbara länkar:

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) www.anhöriga.se
Anhörigas riksförbund (AHR) https://anhorigasriksforbund.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

 

Åter till startsidan


Senast uppdaterad 31 juli 2020