Aktuellt just nu

Här hittar du löpande aktuell information av olika slag.

Här några nyheter från Onkologisk tidsskrift. Följ respektive länk för att läsa mer:
Förmågan att få barn påverkas negativt hos män som har behandlats för klassiskt Hodgkins lymfom med kemoterapiregimet 6–8 BEACOPP. Detta visar en nordisk registerstudie som drar slutsatsen att det skulle vara till fördel att ge dessa män råd om risken för infertilitet.  
------------

Kombinationen quizartinib och kemoterapi förlänger signifikant överlevnaden vid AML

EHA: Tillägget av FLT3-hämmaren quizartinib till standardkemoterapi förlänger total överlevnad vid nydiagnostiserad akut myeloid leukemi (AML) med FLT3-ITD-mutation.

DA-EPOCH-R ger färre transfusioner och sjukhusvårdsdagar vid Burkitt lymfom

EHA: Patienter med högrisk Burkitt lymfom (BL) som behandlats med DA-EPOCH-R kemoterapiregim har jämförbar överlevnad men färre infektionskomplikationer, transfusioner och sjukhusvårdsdagar än patienter som behandlats med R-CODOX-M/R-kemoterapiregimen IVAC.

Lovande fas II-data på effekten av pirtobrutinib mot KLL och SLLPirtobrutinib, en selektiv Brutons tyrosinkinashämmare (BTKi), visar lovande effekt och tolereras väl av kraftigt förbehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytiskt lymfom (SLL).

Onkologisk Tidsskrift är ett nyhetsorgan som skriver om nya behandlingsmetoder, biverkningar och annat inom området cancerbehandling. Ibland finns där artiklar som berör olika blodsjukdomar.
På deras hemsida https://onkologisktidskrift.se kan du se mer och även prenumerera på deras nyhetsbrev. 
 

DET HÄR GÄLLER VID VACCINATION MOT COVID-19, v
accindos 4 mot Covid-19

Du som har:

  • Genomgått stamcellstransplantation
  • Immunbrist
  • Myelom
  • KLL
  • Non-Hodgkins lymfom

kan nu boka tid för din fjärde dos vaccin mot Covid-19. Det gör du själv genom att boka in dig för ”dos 3” via 1177.se eller appen Mitt Vaccin. Dos fyra ska tas tre eller fyra månader efter tredje dosen.

Dosen kallas ”dos 3” även om det i praktiken är en fjärde dos. I Mitt Vaccin bokförs det som ”dos 4”.

I Mitt Vaccin kommer du få ett sms med uppmaning att avboka om du bokar in dig med kortare intervall än fem månader. Det sms:et ska du bortse från. Tyvärr går inte det att ta bort i dagsläget.
Avboka inte vaccinationstiden.

Forskningsstudie
Vill du som lever med en lymfom- eller multipel myelom-diagnos, vara med i en anonym antropologisk forskningsstudie?
Projektet bedrivs åt ett läkemedelsföretag som söker större förståelse för patienters vardag, behov och utmaningar, samt om patienters upplevelse av sitt sjukdomsförlopp och behandling. Se mera på Blodcancerförbundets hemsida.

Under Nyheter hittar du den insändare om vården och stafettande som vår ordförande Gunwor Svenning skrev i Sundsvalls Tidning den 19 december

Under Reportage hittar du reportage från de senaste aktiviteterna

En nyligen genomförd studie i Stockholm visar att patienter med KLL har svårt att bilda antikroppar mot covid 19 trots att man vaccinerats. Det kan även gälla andra blodcancerpatienter, se mer information på Blodcancerförbundets hemsida under Aktuellt och Nyheter - Viktig information om Covid 19 och vaccin.

OHE (Oss Hematologer Emellan) är en nättidning som ges ut av Svensk Förening för Hematologi. Den kan läsas direkt på nätet eller laddas ner.
Här kan vi "tjuvkika" och ta del av vad som händer på läkarnas nivå, diagnosgrupper mm.
Du kan läsa mer på föreningens hemsida där du också når publikationerna: https://www.sfhem.se

Nationella vårdprogram för Hodgkins lymfom och Waldenströms makroglobulinemi kan nås och laddas ner via Regionalt Cancercentrum 

CANCERREHABILITERING

Cancerrehabilitering har till syfte att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och behandling. Målet är att vi ska må så bra som möjligt trots sjukdom och behandling.
Vårdprogrammet om cancerrehabilitering och annan information om detta hittar du på Regionala Cancercentrums hemsida - klicka här
Där finns bland mycket annat, den nya foldern om cancerrehabilitering som RCC tagit fram - klicka här

På RCC Norr:s hemsida kan du se nyheter och planerade aktiviteter samt läsa om cancerdiagnoser, verksamheter osv.

Alla nyhetsbrev från RCC hittar du här:  Nyhetsbrev RCC Norr.

Stöd till dig som anhörig

Kommunerna i Västernorrland samarbetar med Landstinget för att ge stöd till anhöriga. Det kan handla om allt från enskilda samtal till att få prata med andra anhöriga i samma situation. Även du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig. Användbara länkar:

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) www.anhöriga.se
Anhörigas riksförbund (AHR) https://anhorigasriksforbund.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

 

Åter till startsidan

Senast uppdaterad 21 juni 2022