Årsmöte 2021

Den 17 mars 2021 hade Blodsjukas Förening i Västernorrland årsmöte

Vi var 13 medlemmar som mötte upp i det elektroniska mötet via Zoom.

Vid årsmötesförhandlingarna valdes Gunwor Swenning till ordförande för ett år.
Som vice ordförande återvaldes Erik Sidekrans på två år.
Ivar Lindqvist omvaldes som sekreterare på två år.

Anita Blombäck omvaldes som styrelseledamot på 2 år och
Brith-Marie Bylén (Britta) som ledamot för 1 år.

Därmed är styrelsen fulltalig med totalt 7 ledamöter.

Som revisorer omvaldes Yvonne Johansson och Inger Zetterberg på vardera 2 år.

Styrelsen fick i uppdrag att under året utse valberedning.

Åsa Gidlund gick igenom räkenskaperna för 2020 samt verksamhetsplan och budget för 2021. Allt godkändes av våra revisorer och mötesdeltagarna.

Beröm till Åsa för god ordning och reda!

Ivar rapporterade om:
- Förbundets och föreningarnas nya webb-lösning för hemsidor
- Att Onkologisk tidskrift och annan relevant information löpande ska göras tillgänglig via
   föreningens hemsida under ”Aktuellt”
- Att vår förening nu är valbar på rull-list i begravningsbyråernas webb-lösningar för minnesgåvor.

Under övriga frågor diskuterade vi behovet att informera personalen på Hematologen om vår förening. Styrelsen fick i uppdrag att ordna detta så fort vi får tillträde till ett grupp- eller personalmöte på Hematologen. 

Åsa tackade revisorerna för deras insatser. Ett presentkort till båda kommer med posten.

Därefter tackade Erik alla deltagarna och avslutade mötet.

Senast uppdaterad 05 april 2022