Bli medlem

Som medlem i Blodsjukas förening blir du inbjuden till föreningsträffar med föreläsningar av doktorer, sköterskor och andra med kunskaper som är intressanta för oss. Du träffar andra i samma situation, får kontakt med stödpersoner och kan umgås under trevliga former.

Närstående är också välkomna.

Medlemsavgiften för en enskild (patient eller stödmedlem) är 150 kronor per år.
För familj (boende på samma adress) är den totalt 200 kronor.
I båda fallen ingår också medlemstidningen Haema som utkommer 4 ggr per år.

 

Senast uppdaterad 15 juni 2022