Medlemsmöte 27 oktober 2021

För första gången på två år kunde Blodsjukas Förening i Västernorrland äntligen ordna ett fysiskt medlemsmöte

30 deltagare var på plats, plus några som deltog digitalt. Föreningens ordförande Gunwor Swenning avstod ifrån att delta fysiskt på grund av låga nivåer av antikroppar. Se mer om detta längre ner.

Föreningens vice ordförande Erik Sidekrans hälsade välkommen och därefter fick vi en presentation av Hematologens nya enhetschef Mirjam Lager Sirviö som även informerade om besöksfrekvens och tillgänglighet vid mottagningen. Mirjam är ny på sin post men uttryckte en önskan om nära samarbete med vår förening. 

Kvällens huvudtema var Hematolog Emma Ölander som på vårt önskemål föreläste om biverkningar. Föreläsningen belyste såväl akuta som sena biverkningar, vid bland annat lymfom, myelom och MPN, samt efter behandlingar med cytostatika, antikroppar/immunterapi och strålbehandling.
Vi fick även veta att belastningen på läkarsidan varit tung under några år, med endast två fast anställda hematologer. Framtiden ser dock ljusare ut med de fyra ST-läkare som förväntas bli färdigutbildade om 1-2 år.

Emma föreläser

Avslutningsvis informerade Ivar Lindqvist om vad som händer inom Blodcancerförbundet. Focus är påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare på central nivå inom vården. Att Blodcancerfonden nu kan dela ut 5 miljoner kr för forskning om blodcancersjukdomar är en viktig insats att uppmärksamma.

Han informerade även om en nyligen genomförd studie som visat att patienter med KLL har svårt att bilda antikroppar mot covid 19. Det kan även gälla andra blodcancerpatienter, se mer information på Blodcancerförbundets hemsida under Aktuellt och Nyheter - Viktig information om Covid 19 och vaccin.

Mötet avslutades med fika och trevlig samvaro.

Tack alla som deltog!
Styrelsen

Senast uppdaterad 14 september 2022