Stöd oss

Du kan stödja Blodsjukas Förenings verksamhet genom att bli medlem i föreningen eller genom gåva. Medlemsavgiften för en enskild (patient eller stödmedlem) är 150 kronor per år.
För familj (boende på samma adress) är den totalt 200 kronor.

Vill Du ge en gåva till minne av en avliden går det bra att lämna den via en begravningsbyrå. Ange Blodsjukas Förening i Västernorrland och föreningens Plusgiro- eller Bankgirokonto. Rutinerna för detta kan variera beroende vilken begravningsbyrå det gäller.

Föreningens plusgiro: 495 19 14-3

Föreningens bankgiro: 272-5570 

Senast uppdaterad 20 juli 2020