Om oss

 

1985-2020
Föreningen bildades den 25 februari 1985 i Sundsvall på initiativ från patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vid årsskiftet 1985-1986 hade vi 70 medlemmar.
I dag har vi cirka 240 medlemmar, vilket gör att vi är en av de större föreningarna inom Blodcancerförbundet.

 

Föreningens ändamål

Främja och tillvarata de blodsjukas intressen beträffande behandling, vård etc.     

  • Skapa möjligheter för stöd direkt till patienter och anhöriga
  • Sprida upplysning om de blodsjukas problem    
  • Skapa kontakt och gemenskap bland de blodsjuka    
  • Genom ekonomiskt bidrag stödja forskning, utveckling och utbildning av vårdpersonal
  • Att tillsammans med andra patientföreningar i distriktet kämpa för utveckling av sjukvården i vår region

Våra aktiviteter består av regelbundna medlemsmöten som tar upp aktuella och intressanta ämnen samt trevlig samvaro.
Vi ordnar varje år en julfest samt träffar där vi besöker intressanta ställen och äter eller fikar.
Från februari 2019 ordnar vi kaféträffar i syfte att träffas under trivsamma former och utbyta erfarenheter.

Senast uppdaterad 21 februari 2021