Stöd oss

Gåvor & bidrag

Tack vare minnes- och andra gåvor har Föreningen sedan starten 1987 kunnat bidra med mer än 900,000 kr till den hematologiska vården. Alla gåvor går oavkortat till vården och patienterna. 
Vårt postgirokonto är: 38 40 44-4.

Minnesfond
Minnesgåvor placeras i en särskild fond och används dels till stipendier för utbildning av vårdpersonalen, dels till sådant som kan underlätta vardagen för inneliggande patienter. Föreningen har bekostat bl.a. TV- och videoapparater, CD-spelare, patientkylskåp och mikrovågsugnar men också behandlingsstolar, gardiner, möbler och konst.

Utbildningsbidrag
Vårdpersonal som vill vidareutbilda sig genom att delta i inhemska och internationella konferenser och kurser kan söka bidrag från minnesfonden. Föreningen bidrar också till kurser för hela arbetslag när ordinarie anslag inte räcker eller saknas. Härigenom ger föreningen vårdavdelningarna möjlighet till att ytterligare förbättra förutsättningarna för sitt arbete

Med hjälp av andra medel bidrar föreningen också med prenumerationer på tidningar och tidskrifter samt frukt och godis i samband med större helger. Likaså har föreningen bidragit med pengar till kursen "Lära sig leva med cancer".

Skriv till oss via, e-post: vastsverige@blodcancerforbundet.se

Alternativt:

Blodcancerföreningen Västsverige 
Kågan Karlsson
Golvläggaregatan 4c
41262 Göteborg

Ansökan skall innehålla uppgift om ändamål och beräknad kostnad.

Föreningens ordförande och kassör kan också lämna upplysningar om möjligheterna att söka bidrag från Blodcancerfonden.

Senast uppdaterad 10 oktober 2020