Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Västsverige

Vi arrangerar medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter, rehabiliteringsstöd och stödgrupper/fikaträffar för våra medlemmar och deras familjer. 

Målsättning

  • Ge stöd, hjälp och information till patienter och närstående.
  • Verka för att blodcancersjuka får en god vård, behandling och rehabilitering.
  • Ordna möten och föreläsningar för medlemmar och andra intresserade.
  • Tillvarata de blodcancersjukas intressen gentemot myndigheter och organisationer.
  • Ekonomiskt stödja forskning och utveckling samt utbildning av vårdpersonal i länet.

Senast uppdaterad 04 oktober 2020