Bli medlem

Som medlem i Blodcancerföreningen Västsverige

- stödjer du vårt arbete för de blodcancersjukas intressen runt behandling, vård, vårdmiljö och att vårdutvecklingen går i rätt riktning för blod- och blodcancersjuka.

- blir du inbjuden till medlemsmöten med intressanta föredrag och kulturutflykter, där du träffar andra med blodcancer.

- blir du inbjuden till öppna kafékvällar för dig som är blodcancerberörd.

- får du förbundets tidning Haema fyra gånger per år, som informerar om aktuella ämnen kring blodcancersjukdomar.

- förbundet arrangerar ibland diagnosdagar som du också får inbjudan till.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år för enskild medlem.
För familjemedlemskap tillkommer 50 kronor för varje person över 18 år.

Fyll i nedanstående formulär så kommer du få ett kuvert från oss där det bl a finns ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Medlemskap betalas till plusgiro 38 40 44-4.
Ange ditt namn och namnen på eventuella familjemedlemmar.

Har du problem att fylla i formuläret så det godkänns kan du e-posta uppgifterna till
vastsverige@blodcancerforbundet.se

 

Senast uppdaterad 15 juni 2022