Informationsmaterial

Diagnosbroschyrer

Blodcancerförbundet representerar drygt 15 olika blod- eller blodcancersjukdomar, vilket gör att det kan vara svårt att finna korrekt och tillförlitlig information om just sin specifika blodcancerdiagnos. Just därför har Blodcancerförbundet tagit fram en serie broschyrer med grundläggande information om de olika sjukdomarna.

Dessa broschyrer finns att ladda hem på förbundets hemsida. 
De ska även finnas tillgängliga på din hematologavdelning. Be din kontaktsjuksköterska kontakta föreningen om de saknas. Föreningen står för kostnaden av broschyrerna. 

 

Informationsfilmer

På Youtube kan du finna videos om Blodcancerförbundet, samt informationsfilmer om respektive diagnos som vår förening representerar. 

Följ Blodcancerförbundets kanal för regelbundna uppdateringar. 

 

Senast uppdaterad 24 januari 2021