Intressepolitik

Den 5 juni 2018 deltog vi i Tema Cancer Hematologis ledningsgruppsmöte. Några av de frågor som togs upp var

 

  • Den nya organisationen med uppdelning av diagnoser på det nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS, och Karolinska Sjukhuset i Huddinge, har fungerat bra för de flest, över förväntan i vissa fall, men några har inte varit helt nöjda. Ett fåtal patienter får fortsätta sin behandling på Danderyds sjukhus där det finns en Hematologmottagning med en Hematologläkare som inte är specialist på en viss diagnos. Södersjukhuset har också en Hematologmottagning, men p g a att man har brist på läkare, har KS tagit över en del patienter. Även KS har en viss läkarbrist, men man hoppas på tillväxt. Läget när det gäller kontaktsjuksköterskor är bra. Inför sommaren är personalläget ungefär som förra sommaren, varken bättre eller sämre.
  • Hela Hematologen i Solna har nu flyttat till nya lokaler och har ingen verksamhet kvar i de gamla. Antalet vårdplatser i öppenvården har ökat med 10 platser.
  • Det kommer hela tiden nya läkemedel och behandlingar för blodcancersjukdomar. När det gäller Myelom är det glädjande att Daratumumab nu äntligen är godkänt för monoterapi. Blodcancerförbundet/föreningen fortsätter tillsammans med vården och andra intressenter att kämpa för att få preparatet godkänt också för kombinations-behandling. När det gäller AML, Akut Myeloisk Leukemi,  har det kommit ett nytt läkemedel som heter Rydapt som har visat bra resultat. Många kliniska studier är i gång.
  • När man söker efter Hematologen på KS i Solna på 1177, så måste man söka på ”Mottagning Hematologi Solna”. Detsamma gäller övriga mottagningar på NKS. Är det däremot Hematologmottagningen på Huddinge man söker, så söker man på just det: ”Hematologavdelningen och dagvård Huddinge”! Hematologavdelningen på SÖS och Danderyd hittar man på samma sätt.

Senast uppdaterad 26 juli 2020