Bli medlem

Som medlem i Blodcancerföreningen i Stockholm så

- stödjer du vårt arbete för de blodcancersjukas intressen runt behandling, vård, vårdmiljö och att vårdutvecklingen går i rätt riktning för blod- och blodcancersjuka.

- blir du inbjuden till medlemsmöten med intressanta föredrag och kulturutflykter, där du träffar andra med blodcancer

- blir du inbjuden till öppna kafékvällar för dig som är blodcancerberörd.

- kan du delta i självhjälpsgrupper

- får du förbundets tidning Haema fyra gånger per år, som informerar om aktuella ämnen kring blodcancersjukdomar

- förbundet arrangerar ibland diagnosdagar som du också får inbjudan till

För 2018 är medlemsavgiften 200 kronor för enskild medlem. För familjemedlemskap tillkommer 50 kronor för varje person över 18 år.

Fyll i nedanstående formulär så kommer du få ett kuvert från oss där det bl a finns ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Medlemsskap betalas till plusgiro 67 75 69-6. Ange ditt namn och namnen på eventuella familjemedlemmar.

Har du problem att fylla i formuläret så det godkänns, så e-posta uppgiftena till e-post-adressen nedan.

Vill du ha kontakt med oss, så e-posta till stockholm@blodcancerforbundet.se eller ringa till vår telefon med telefonsvarare 0722 68 52 25.

 


Senast uppdaterad 26 juli 2020