Dokument

Stadgar

Stadgar

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

 
Trivselbidrag
Vid ansökan om bidrag för patienttrivsel från hematologiska mottagningar och avdelningar inom BLC Sths område, gör styrelsen en bedömning enligt följande kriterier:
1. Nytta/nöje/glädje för patienter och/eller närstående.
2. Varaktigheten i satsningen. Det ska finnas ett uttalat ansvar för skötsel under en viss angiven tidsperiod.
3. Satsningen ska inte ligga inom Landstingets ansvar.
4. När avdelningen/mottagningen senast fick bifall på en ansökan.

 

Utbildningsbidrag till vårdpersonal ger inte föreningen. Vi rekommenderar vårdpersonal som vill söka bidrag till Blodcancerfonden. Se vidare fondens webbsida.


Senast uppdaterad 24 februari 2021