Gåvofonden

Blodcancerförbundet Örebro inbjuder till att söka ur vår gåvofond. Ansökan kan sökas skriftligen från någon av de nedanstående ledamöter.
Om Du är Blodsjuk eller jobbar med dessa patienter och bor i vår sjukvårdsregion kan Du söka stipendium eller bidrag från vår gåvofond. Ansökningar görs löpande.

Gåvofonden har följande ledamöter:

Ordförande Annette Persson, E-post: nettan.p@outlook.com
Sekreterare Elisabeth Kjellgren, E-post: elisabethkjellgren@hotmail.com
Kassör Eva Wall, E-post: eacwall@gmail.com
Överläkare Piotr Kozlowski
Sjuksköterska Magdalena Hofgren

Gåvofondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialiteten hematologi. Detta stöd skall användas för forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom Örebro Sjukvårdsregion. Som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Företräde skall ges åt forskning , utbildning och utvecklingsarbete som inte täcks av sedvanliga forskningsfonder.
Vidare ska fonden kunna ge anslag till utrustning och vårdavdelningar där hematologiskt sjuka vårdas eller till hjälpmedel för att förbättra livskvaliteten vid vård i hemmet. Anslag beviljas av fondens styrelse.
Bidrag kan utgå till Blodcancerföreningen i Örebroregionen som stöd för möten, utflykter eller andra angelägna föreningsändamål.

Utdelade bidrag/stipendier 2016

Senast uppdaterad 09 oktober 2022