Gåvofonden

Om Du är Blodsjuk eller jobbar med dessa patienter och bor i vår sjukvårdsregion kan Du söka stipendium eller bidrag från vår gåvofond.

Gåvofonden har följande ledamöter:

Ordförande Annette Persson
Sekreterare Katarina Malmkvist
Kassör Gunilla Langeroth
Överläkare Piotr Kozlowski
Sjuksköterska Paula Andreasson

Gåvofondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialiteten hematologi. Detta stöd skall användas för forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom Örebro Sjukvårdsregion. Som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Företräde skall ges åt forskning , utbildning och utvecklingsarbete som inte täcks av sedvanliga forskningsfonder.
Vidare ska fonden kunna ge anslag till utrustning och vårdavdelningar där hematologiskt sjuka vårdas eller till hjälpmedel för att förbättra livskvaliteten vid vård i hemmet. Anslag beviljas av fondens styrelse.
Bidrag kan utgå till Blodcancerföreningen i Örebroregionen som stöd för möten, utflykter eller andra angelägna föreningsändamål.

Utdelade bidrag/stipendier 2016


Senast uppdaterad 18 juli 2020