Om oss

Föreningen Blodsjukas Förening i Örebroregion bildades av och för Blodsjuka inom regionen med stöd av läkare och övrig vårdpersonal. 2020-04-01 ändrades vårt namn till Blodcancerföreningen i Örebroregionen. Regionen omfattar Södermanlands-, Örebro- och sydvästra delen av Västmanlands län. Föreningens säte är i Örebro.

Föreningens mål är främst att ge de Blodsjuka och deras anhöriga stöd, hjälp och information och att möjliggöra personliga kontakter medlemmar emellan och med vårdpersonalen. Det är också angeläget att verka för goda vård- och behandlingsresurser för de Blodsjuka och att inom regionen sprida upplysning och förståelse för de speciella problem som följer med en blodsjukdom. Enligt gällande hälso- och sjukvårdslag äger föreningen rätt att företräda sina medlemmar inom regionen gentemot sjukvårdande myndigheter och institutioner. Föreningens arbete bygger på ideella insatser i första hand av styrelsen men också av föreningens medlemmar.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Senast uppdaterad 12 april 2022