Styrelse - Vi söker nya ledamöter

Vi söker nya ledamöter i styrelsen (Styrelsen är valberedning och söker nya ledamöter)

 Sedan några år tillbaka togs på ett årsmöte beslut att vi i styrelsen även ska verka som valberedning Det innebär att vi inför årsmötet 2023 söker nya ledamöter. Vår styrelse består normalt av 8 ledamöter men sedan ett år tillbaka är vi endast 6 ledamöter. Vi har idag 2 vakanta platser som vi gärna vill ha tillsatta omgående, och inför nästa år så kommer fler ledamöter att avgå. För att vår förening skall kunna överleva som en positiv kraft för oss blodsjuka bör vi vara en komplett styrelse. Vi söker därför redan idag dig som vill vara med att göra ett gott arbete för våra medlemmar i föreningen.    

Vad gör vi i Styrelsen? Vår styrelseverksamhet består av att vi har 6 styrelsemöten/år i Örebro. Vårt arbete består av att gemensamt planera årsmöte, 2 medlemsaktiviteter/år och ordna för caféträffar. Dessutom sköter vi det arbete som en förening åläggs att göra. Vi upplever vårt styrelsearbete både positivt och mycket trevligt. Bor du utanför Örebro ersätter vi för bilresor.

Vi söker nu dig som är medlem i vår förening och vill engagera dig i föreningens styrelse.

                                      Är du intresserad hör gärna av dig till mig

       Annette Persson ordförande, e-post:  nettan.p@outlook.com, tel 070–7406746,

Helena Nilsson styrelseledamot, e-post: hnilsson.58@gmail.com,tel 073-644 10 99

Historik och verksamhet.

Blodcancerföreningen i Örebroregionen bildades 1987 av och för Blodsjuka inom regionen med stöd av läkare och övrig vårdpersonal. Regionen omfattar Södermanlands, Örebro och sydvästra delen av Västmanlands län. Föreningens säte är i Örebro. Idag är vi 171 medlemmar.

 

       Föreningen ska verka för att:

  • Erbjuda möjlighet att få möta andra sjuka och deras närstående i samma situation under trivsamma förhållanden, exp. caféträffar 6–8 ggr/ år.
  • Ge möjlighet till råd och stöd.
  • Sprida information och kunskap om blodcancersjukdomar.
  • Samarbeta med sjukvårdspersonal.

 

Utöver årsmöten har vi medlemsmöten med olika föredrag. Års och medlemsmöten ger medlemmarna goda tillfällen att fördjupa kontakter och erfarenhetsutbyten vilket även våra caféträffar bidrar till. Två medlemsaktiviteter anordnas varje år för föreningens medlemmar. Verksamheten bygger helt på ideella insatser.

Emma Simpson Mngaalewep0 Unsplash

Nedan finner du kontaktuppgifter till Styrelsen som röstades in vid årsmötet 2022.Kontakta oss gärna vid eventuella funderingar, vid frågor om ditt medlemskapeller intressanta förslag på framtida medlemsaktiviteter eller engagemang.

Ordförande

Annette Persson (Karlskoga)
Telefon: 070-7406746
E-post: nettan.p@outlook.com

Sekreterare

Elisabeth Kjellgren (Örebro)
Telefon: 070-9568540
E-post: elisabethkjellgren@hotmail.com

Kassör

Eva Wall (Örebro)
Telefon: 070-4240194
E-post: eacwall@gmail.com

Ledamöter

Helena Nilsson (Odensbacken)
Telefon: 073-6441099
E-post: hnilsson.58@gmail.com

Rolf Rehnholm (Eskilstuna, kontaktperson Södermanland)
Telefon: 070-6234999
E-post: rol.rehn@telia.com

Mikael Eriksson (Karlskoga, webbansvarig)
Telefon: 0760-184537
E-post: pinkfloydsweden@hotmail.com

Revisorer

Ing-Marie Eklind (Nora)
Telefon: 0587-15514
E-post: plingmarie53@gmail.com

Margareta Emnegard (Lindesberg)
Telefon: 076-8080591
E-post: emnegard@glocalnet.net

Revisor Suppl.

Hans Ekerbring (Örebro)
Telefon: 019-254034
E-post: 019-254034@comhem.se

Kontakt adress & telefon

Blodcancerförbundet (riks)
Hamngatan 15b
172 66 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 540, mån-tors. 10.00-12.30
Hemsida: www.blodcancerförbundet.seE-post: info@blodcancerförbundet

Örebroregionen
Blodcancerföreningen i Örebroregionen
Box 341
701 46 Örebro
Plusgiro: 19 21 34-5
Hemsida: www.blodcancerforbundet.se/orebro

 

 

Senast uppdaterad 18 september 2022