Informationsmaterial

20989183 1755613471135183 6894856625770735586 O 1

Informationsfolder

Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion har en egen folder för att sprida information om föreningen och vår verksamhet till blodcancersjuka, närstående och personal inom hematologin. Hjälp oss att sprida denna genom att lämna dem på din hematologavdelning. Kontakta ordförande om du är i behov av nya foldrar. 

Digitalt nyhetsblad

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev. Registrera din mejladress här. 

Social media

På Facebook kan du följa uppdateringar om vad som händer i vår förening och vilka arrangemang som sker i vårat område. 

Diagnosbroschyrer

Blodcancerförbundet representerar drygt 15 olika blod- eller blodcancersjukdomar, vilket gör att det kan vara svårt att finna korrekt och tillförlitlig information om just sin specifika blodcancerdiagnos. Just därför har Blodcancerförbundet tagit fram en serie broschyrer med grundläggande information om de olika sjukdomarna.

Dessa broschyrer finns att ladda hem på förbundets hemsida. 
De ska även finnas tillgängliga på din hematologavdelning. Be din kontaktsjuksköterska kontakta föreningen om de saknas. Föreningen står för kostnaden av broschyrerna. 

 

Informationsfilmer

På Youtube kan du finna videos om Blodcancerförbundet, samt informationsfilmer om respektive diagnos som vår förening representerar. 

Följ Blodcancerförbundets kanal för regelbundna uppdateringar. 

 

 

Senast uppdaterad 16 oktober 2020