Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Skaraborg.

Föreningen bildades 2003 och utgör en lokal förening av Blodcancerförbundet. Föreningen är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vid halvårsskiftet 2020 var vi 120 medlemmar – bestående av patienter, närstående och stödmedlemmar.

Vi arrangerar medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter, rehabiliteringsstöd och stödgrupper/fikaträffar för våra medlemmar och deras familjer.

En viktig del av föreningens verksamhet är att påverka och förbättra förutsättningarna för oss blodcancersjuka. Vi vill främja och ta till vara på de blodcancersjukas intressen bekräftande bemötande, behandling, vård, rehabilitering och psykosocial trygghet. Samt företräda de blodcancersjukas intressen inför myndigheter.


Skaraborg mellan Vänern och Vättern.

 

Senast uppdaterad 11 oktober 2020