Om oss

Shutterstock 1563077350

Samtal och stöd

Genom föreningen förmedlas kontakt med någon som har erfarenhet av Din sjukdom.

För dig som redan har gått igenom akut vård och behandling men har behov av att utbyta tankar om allt som hänt i samband med sjukdomen finns kontaktpersoner.

 

Informationsmaterial

Blodcancerförbundet ger ut en medlemstidning, HAEMA, fyra gånger per år. Vi informerar samtidigt om kommande möten och aktuella beslut inom föreningen. senaste nytt finns på hemsidan.

Förbundet ger också ut informationsskrifter om olika blodcancersjukdomar. De kan beställas från föreningen.

 

Målsättning

  • Ge stöd, hjälp och information till patienter och närstående.
  • Verka för att blodcancersjuka får en god vård, behandling och rehabilitering.
  • Ordna möten och föreläsningar för medlemmar och andra intresserade.
  • Tillvarata de blodcancersjukas intressen gentemot myndigheter och organisationer.
  • Ekonomiskt stödja forskning och utveckling samt utbildning av vårdpersonal i länet.

 

Medlemsmöten

Utöver årsmötet har vi föreningsmöten med föredrag om nya behandlingsmetoder eller information i aktuella frågor samt utflykter för att stärka samhörigheten.


Senast uppdaterad 30 oktober 2020