Den 16 oktober 2019 hade Blodsjukas Förening i Västernorrland medlemsmöte

Vi var 25 deltagare som efter sedvanliga mötesförhandlingar fick lyssna på en intressant föreläsning om Myelom av David Erixon, överläkare på Hematologen. 

Men först information om några kommande aktiviteter:
-  Den 13 november ordnar Dietisternas Förbund ett seminarium i Sundsvall
   "Kost och cancer - hur hänger det ihop?
   Se Kalender på första-sidan.
-  Den 23 november ordnar Blodcancerförbundet en Temadag om
   blodcancer. Se Kalender på första-sidan.
-  Den 8 december kl 15.00 har vi Julfest på Fernaeus restaurang.
   Boka gärna in tiden, inbjudan skickas ut längre fram.

Davids föreläsning var i princip den samma som vid årsmötet, men då snökaoset gjorde att många inte kunde delta fanns det önskemål om "en gång till".

David gick igenom bildandet av blodceller, hur plasmaceller bildar antikroppar samt hur förloppet med förhöjda värden (M-komponent) av antikroppar kan leda till Myelom.
Vi fick en bild av diagnostisering, behandling och vilka läkemedel som finns tillgängliga. David visade på frekvensen av diagnosen på olika sjukhus. Det finns en viss förhöjd frekvens av insjuknande i Norrlandslänen. Vi fick också se statistik på insjuknande och dödlighet över tid. 
Vi fick ställa frågor och diskutera olika symptom med David. 

Efteråt fikade vi och hade trevligt.

Avslutningsvis en vädjan från oss i styrelsen:

Då portokostnaderna hela tiden stiger, är vi tacksamma om Du som får inbjudningar och kallelser per post men har mailadress, meddelar mailadressen till Åsa Gidlund, mail: gidlund.asa@hotmail.com
Så får du inbjudningar och meddelanden direkt i mailen och vi sparar porto.

Tack på förhand!

Styrelsen

Fler nyheter

Den 8 december samlades vi på Fernaeus restaurang till julmiddag

Läs mer

Den 12 mars hade Blodsjukas Förening i Västernorrland årsmöte

Läs mer

Blodsjukas Förening ordnade trivselkväll på Norra Berget i Sundsvall

Läs mer


Alla nyheter